Processer: Styrning & Organisation

EFFSO Tools artikel

Intressentanalyser

Intressentanalyser är vanliga inom förändringsprojekt, förändringar som handlar om omorganisation, processförändringar eller någon form av sourcingprojekt. Exempelvis: Outsourcingprojekt Insourcingprojekt Leverantörsbyten Produktförändringar Processförändringar Fastställande av sourcingplan Anledningen till att det behövs intressentanalyser är främst för…

EFFSO Tools artikel

Lagstiftning

Inköparens viktigaste lagar Avtalslagen Köplagen Produktansvarslagen Internationella lagar EUR-Lex Internationella köplagen, CISG UNILEX, UNIDROIT och CISG UCC Sidor med juridisk information Jureka

EFFSO Tools artikel

Medarbetare

Medarbetarna är inköpsavdelningens viktigaste produktionsresurs. Även om det går att standardisera och automatisera en del arbete med syfte att reducera personalstyrkan kommer det alltid att behövas personal. De flesta inköpsavdelningar skapar resurser genom…

EFFSO Tools artikel

Inköpsorganisation

Det finns en stor mängd sätt att organisera inköpsarbete, valet av organisationsmodell beror ofta på branschtillhörighet, organisationens storlek, historisk bakgrund mm. Det går därför inte att uttala några huvudregler för hur inköpsverksamhet…