Inköpslitteratur

Klassisk litteratur

Referenslitteratur

1. Adlercreutz A: Avtalsrätt I, 12:e upplagan, 2002.
2. Aronsson et al: Modern logistik, 2003
3. Ashley A: Commercial Correspondence, 2nd ed 1992
4. Axelsson B, Företag köper tjänster, 1998
5. Baily P, Farmer D: Purchasing Principles and management 5th ed
6. Bernitz, U: Standardavtalsrätt 6:e upplagan, 1993
7. Bohlin et al: Purchasing Transformation, 2007
8. Gadde L-E, Håkansson H: Professionellt inköp, 2:a upplagan 1998
9. Gadde L-E, Håkansson H: Supply Network Strategies, 2001
10. Gorm Larsen J: A Practical Guide To E-Auctions For Procurement, 2021
11. Hellner et al: Speciell avtalsrätt II, 4:e upplagan, 2005
12. Håstad T: Den nya köprätten, upplaga 4, 1998
13. ICC: Incoterms 2000, 1999

Närbild på utebelysning i form av lyktor som hänger i en sladd.

White papers

På effso.se kan du ladda ner våra white papers. Lär dig mer om hur du gör en bra spendanalys, möjligheterna som ett ”outsourcat” kategoristyrt inköp bjuder på eller kanske vad ”Inköp som tjänst” kan bidra med. Ett annat populärt white paper handlar om hur man lyckas införa kategoristyrning i offentlig sektor. Trevlig läsning och hör av dig om du har frågor!

Till EFFSOs white papers

Annan fördjupningslitteratur

Ancarini, A. Raffa, M: Sourcing Decision Management, 2005
Arrowsmith, S. Trybus :Public Procurement, 2002
Axelsson, B. et al: Developing Sourcing Capabilities, 2005
Axelsson, B. Wynstra, F.: Buying Business Services, 2002
Burt, D.N. et al: World Class supply management, 2004
Capaldo, G. et al: Supply Management, 1998
Cavinato, J.L. Kauffman, R.G: The Purchasing Handbook, 1999
Echteld, F. Van: New product development: shifting suppliers into gear, 2004
Fawcett, et al: Supply Chain Management, 2006
Gordon, S.: Supplier Evaluation and Performance Excellence, 2008
Harink, J.H.A: Purchasing must become strategic, 2005
Heijboer, G: Quantitative analysis of strategic and tactical purchasing decisions, 2003
Housley, C.E: Hospital purchasing, 1983
Labro, E: Total cost of ownership supplier selection, 2001
Laseter, T.M: Balanced sourcing, 1998
Leenders, M.R. et al: Purchasing & Supply Management, 2001
Lenselink, M. Veeke, R: Professional facility management, 2001
Little, A.D: Strategic Sourcing, 1994

Porträtt på en medelålders man i mörk kavaj och ljus skjorta.

När vi startade EFFSO 2007 var EFFSO Tools en av hörnstenarna i lanseringen. Det var ett sätt att dela med oss av kunskap till alla som var intresserade av inköp så att vi kontinuerligt kunde höja kompetensen inom området. Och det vill vi fortsätta att göra!

Mattias Hultheimer, grundare och koncernchef EFFSO Group

Inköpsartiklar i vetenskapliga journaler

Abrahamsson M, Aldin N, Stahre F (2003). ”Logistics Platforms for Improved Strategic Flexibility”, International Journal of Logistics: Research and Applications Vol. 6, No. 3, p85, 22p

de Boer L., Labro E. & Morlacchi P. (2001): “A Review of Methods Supporting Supplier Selection”, European Journal of Purchasing & Supply Management, Vol 7, Issue 2, pp 75-89

Carlsson, F. & Dahlgren, K. (1997): ”Konstruktion av bedömningsmodell för val av strategiska leverantörer på Nobel Biocare”, Examensarbete 1997:31, Logistik, EKI, Linköpings universitet

Gelderman C. J. & van Weele A. J. (2002): ”Strategic Direction through Purchasing Portfolio Management: A Case Study”, Journal of Supply Chain Management, Vol 38, Issue 1, pp 30-38

Ellram L. (1995): ”Total Cost of Ownership – An Analysis Approach for Purchasing”, Int. Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol 25, No 8, pp 4-23

Fawcett S E, Magnan G M, McCarter M W (2008): ”Benefits, barriers, and bridges to effective supply chain management”, Supply Chain Management, Vol. 13 Iss. 1, p35-48

Fawcett S.E, Osterhaus P., Magnan G.M., Brau J.C., McCarter M.W. (2007): ”Information sharing and supply chain performance: the role of connectivity and willingness”, Supply Chain Management: An International Journal 12/15, pp. 358-368

Kumar N, Andersson D. & Rehme J. (2010): ”Logistics of low cost country sourcing”, Int. Journal of Logistics: Research and Applications, Vol 13, No 2, pp 143-160