Inköpsbloggen

Bland våra blogginlägg hittar du alla möjliga tips och tricks om olika inköpsrelaterade ämnen, skrivna av EFFSOs egna experter men även av olika gästskribenter.

Närbild på led-glödlampor som hänger från taket.

Så hanterar du turbulensen på elmarknaden

Ingen har undkommit de senaste årens turbulens på energimarknaden. Spelplanen har förändrats och de strategier och tillvägagångssätt som gav ett bra resultat för några år sedan behöver ses över och anpassas till…

Vindkraftspark

Sju tips till inköp för att möta kraven från CBAM

Den 1 oktober 2023 trädde EU:s nya gränsjusteringsmekanism för koldioxid, även kallad CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) i kraft. CBAM innebär att utsläpp från vissa koldioxidintensiva varor som importeras till EU prissätts…

Windturbines sustainability

Vad är CBAM och varför måste inköp agera?

Under hösten har flera delar i EU:s klimatpaket Fit for 55 godkänts. En av delarna är gränsjusteringsmekanismen för koldioxid, även kallad CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism). CBAM innebär att utsläpp från vissa…

En samling unga kollegor sitter respektive står upp och lyssnar koncentrerat och tittar till höger utanför bild.

Det svåra andra kategoriprojektet

Inom både film och musik är det ett allmänt känt faktum att den andra filmen eller det andra albumet riskerar att bli mindre framgångsrikt än debuten. Ta till exempel Highlander 2 som…