Om EFFSO Tools

Den här webbplatsen vänder sig i första hand till er som arbetar med inköp ur ett professionellt perspektiv, såsom inköpare, projektledare, avtalshandläggare samt studenter eller andra som är siktar på en sådan yrkesbana. Många säljare har också visat intresse för denna webbplats och ni är förstås lika välkomna.

Innehållet är i huvudsak anpassat för handel mellan näringsidkare. En del av innehållet är förvisso tillämpbart på situationer där köparen är en konsument, men sidans innehåll är inte i första hand avsett för konsumentköp.

Syftet med innehållet är att förmedla grundläggande fakta om metoder, strategier, hjälpmedel m m som en inköpare kan behöva i sitt arbete. Innehållet säger dock ingenting om produkterna som ska köpas, sammanhanget eller parterna, utan det ankommer helt och hållet inköparens hantverksskicklighet att anpassa modeller och metoder till sin egen verklighet.

Effective Sourcing AB publicerar löpande innehåll på denna webbplats, men tar inget ansvar för riktigheten i informationen eller för eventuella konsekvenser av dess användande. Inga anspråk kan således riktas mot Effective Sourcing AB om tillämpning av innehåll, modeller och metoder är felaktiga eller leder till skada hos användaren.

Använda och referera till materialet

Vi ser gärna att du använder materialet i ditt dagliga inköpsarbete. Läs mer om hur du får använda materialet.

Allt innehåll på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Referera enligt följande: ”© EFFSO Tools [aktuellt årtal], https://tools.effso.se

Frågor och synpunkter

Har du frågor eller synpunkter kontakta oss gärna på tel: 08-440 39 30 eller maila till tools@effso.se.

Mer under Om EFFSO Tools


Dela med dig:
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • email
Skriv ut: Skriv ut:  
  • Ladda ner White paper

  • Verktyg för spendanalys

    Vill Du få kontroll över din inköpsvolym? Behöver Du ett verktyg för spendanalys?
    Spendency