Så hittar du på EFFSO Tools

EFFSO Tools innehåller mängder av artiklar, blogginlägg och en massa olika dokument och mallar. Och det finns olika sätt att hitta det du letar efter. Här är några tips!

Hitta rätt på EFFSO Tools

På EFFSO Tools kan du som arbetar med inköp, sourcing, upphandling eller bara är intresserad av inköpsområdet hitta verktyg, metoder, modeller, nyheter och allmän information.

Innehållet består av fakta och kunskap vars syfte är att inspirera och leda inköpare fram till nya landvinningar. Det är också till för att visa hur inköp på många olika sätt kan bidra till konkurrenskraft och tillväxt. Det kan handla om strategiska koncept eller operativa knep. Samt metoder som är inriktade på att sänka kostnader, öka försäljning eller på andra sätt skapa mervärden för uppdragsgivaren.

Det allra mesta av materialet har provats i praktiken, men här finns även modeller av mer teoretiskt intresse. Därför hoppas vi att bredden ska locka såväl yrkesverksamma som studerande, privat näring som offentlig verksamhet, små organisationer som stora. Läs mer om bakgrunden till EFFSO Tools eller läs reflektioner på Bloggen, där du även är välkommen att kommentera och ställa frågor.

Det går att finna artiklar, inlägg och filer på flera sätt. Antingen kan du manövrera dig fram via de tre menyerna ämnesområde, processkategorier eller intresseområde. Eller manövrera dig runt via de olika etiketter som finns på alla sidor. Om du inte vet var du ska börja kan du använda sökrutan. Menyerna är uppbyggda på följande sätt:

Ämne: Under denna meny finns artiklar och verktyg kategoriserade efter strukturen i EFFSOs utvecklingsmatris. Den innehåller ämnesområden som täcker alla behov för en effektiv inköpsverksamhet.

Process: Under denna meny är artiklar och verktyg strukturerade efter deras respektive plats i den generiska inköpsprocessen som passar in på de allra flesta organisationer.

Intresseområde: Under denna meny finns artiklar och verktyg sorterade efter olika intresseområden inom inköp. Det kan vara material som rör anskaffning av tjänster eller entreprenader, avtal, eller andra specifika områden.

Använda och referera till materialet

EFFSO AB publicerar löpande innehåll på denna webbplats men tar inget ansvar för riktigheten i informationen eller för eventuella konsekvenser av dess användande. Inga anspråk kan således riktas mot EFFSO AB om tillämpning av innehåll, modeller och metoder är felaktiga eller leder till skada hos användaren.

Vi ser gärna att du använder materialet i ditt dagliga inköpsarbete. Allt innehåll på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen. Referera enligt följande: ”©EFFSO Tools [aktuellt årtal], https://tools.effso.se

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter kontakta oss gärna på tel: 08-440 39 30 eller maila till tools@effso.se.