EFFSO-matrisen

För att utveckla ett värdeskapande inköp behöver man arbeta med ett flertal områden som på olika sätt bidrar till inköpsorganisationen framgång. I EFFSOs matris för utveckling av inköp återfinns åtta arbetsströmmar som tillsammans ska leda fram till den önskade positionen.

EFFSO-matrisen

Matrisen täcker allt från strategi och kommersiella frågor till områden som medarbetarstöd eller tekniskt stöd. Basen är en förändringsprocess som behövs för att införa en välfungerande och effektiv sourcing.

Tanken bakom modellen är att ta fram ett nuläge inom de olika strömmarna, för att sedan utvecklas mot mål som sätts på kort och lång sikt.

Med utgångspunkt i EFFSO-matirsen publicerar vi information och verktyg som behandlar olika frågor inom varje område. I menyn till vänster kommer du åt dessa under rubriken ”Ämnen”.

Parallellt med denna utvecklingsmodell använder vi även en generisk inköpsprocess för att kategorisera material på EFFSO Tools.

Dela med dig:
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • email
Skriv ut: Skriv ut:  
  • Ladda ner White paper

  • Verktyg för spendanalys

    Vill Du få kontroll över din inköpsvolym? Behöver Du ett verktyg för spendanalys?
    Spendency