EFFSOs inköpsprocess

Den generiska inköpsprocessen ger en överblick av inköpets uppbyggnad. En värdeskapande inköpsorganisation utgår från kundens behov och arbetar aktivt inom alla delar.

EFFSOs generiska inköpsprocess

En väl fungerande styrning och organisation tillsammans med ett funktionellt verksamhetsstöd möjliggör ett effektivt inköp.

Analys och uppföljning måste ske kontinuerligt, för att ge input till utformning av verksamhet och strategier.

Det strategiska inköpet omfattar att ta fram mål och riktlinjer för företagets inköpsverksamhet samt utforma sortiments- och leverantörsstrategier, samt rent inköpsarbete där strategier byggs upp genom analyser, upphandlingar och leverantörssökning (sourcing). Strategiskt inköp är ofta en centraliserad funktion som arbetar på lång sikt.

Det taktiska inköpet omfattar arbetet med att effektuera organisationens inköpsstrategier och optimera anskaffningslösningar. Taktiskt inköp är i större utsträckning decentraliserat än vad strategiskt inköp är och arbetar på kortare sikt.

Det operativa inköpet hanterar det dagliga inköpsarbetet och är som regel inriktat på orderläggning, leveransbevakning och allt annat dagligt problemlösande som uppkommer vid förvaltning av kontrakt och leverantörsbas.

Det är tyvärr allt för många inköpsorganisationer som fokuserar på den taktisk-operativa delen av processen. Man missar att göra de viktiga analyserna, ta fram strategier, samt följa upp sin verksamhet.

Genom att arbeta över hela spektrumet kan en inköpsorganisation skapa mer värde och bidra med väsentligt till företagets lönsamhet och konkurrenskraft.