Etiketter: Produktutveckling

Produktutvecklingsprocess

Inköp och agila produktuvecklingsprocesser

De senaste årens utveckling av digitalisering, ökade hållbarhetskrav och förändrade konsumtionsmönster har ställt större krav på hur produktutvecklingen i bolag sker. Devisen ”fail fast” gör att iterationer av produkter släpps till marknaden…