Etiketter: Hållbarhet

Vindkraftspark

Sju tips till inköp för att möta kraven från CBAM

Den 1 oktober 2023 trädde EU:s nya gränsjusteringsmekanism för koldioxid, även kallad CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) i kraft. CBAM innebär att utsläpp från vissa koldioxidintensiva varor som importeras till EU prissätts…

Windturbines sustainability

Vad är CBAM och varför måste inköp agera?

Under hösten har flera delar i EU:s klimatpaket Fit for 55 godkänts. En av delarna är gränsjusteringsmekanismen för koldioxid, även kallad CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism). CBAM innebär att utsläpp från vissa…

Due diligence: Vad inköp kan lära av buddhistmunkar

Just nu kämpar många inköpsfunktioner med hur de ska tackla nya hållbarhetsmål och kraven på ökad transparens i leverantörskedjan. Genom att göra en sustainability due diligence får inköpsorganisationen koll på hållbarhetsriskerna i…

Grön växtlighet för att illustrera hållbara inköp

Hållbara inköp, vad är det?

Hållbara inköp: bra för planeten, människorna och sista raden Hållbara inköp innebär att organisationer identifierar och aktivt reducerar den negativa effekt deras verksamhet har på miljön och tar socialt ansvar i hela försörjningskedjan.…

EFFSO Tools artikel

Grön sourcing

Lisa Ellram är bland annat känd för sina många vetenskapliga artiklar inom inköpsområdet. Nu har hon medverkat i ett par nyutgivna böcker, varav den ena handlar om grön sourcing. Det är en…