Hållbara inköp, vad är det?

Hållbara inköp: bra för planeten, människorna och sista raden

Hållbara inköp innebär att organisationer identifierar och aktivt reducerar den negativa effekt deras verksamhet har på miljön och tar socialt ansvar i hela försörjningskedjan. Ett sätt att göra det på är att använda sig av leverantörer som har låga utsläpp, är Fairtrade-certifierade eller följer andra typer av standarder som visar att de arbetar för en mer hållbar värld. Ett annat är att jobba för att minska sitt avfall och använda sig av miljövänliga material. Men det gäller först att ta reda på vad för slags påverkan organisationen har på miljön (till exempel: hur transporteras gods?) och vad man kan göra för att förbättra situationen. För ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Varför ska vi arbeta med hållbara inköp?

Är inte hållbarhet bara en trend och varför ska inköpsorganisationen arbeta med dessa frågor, kan man fråga sig. Det har visat sig att ett proaktivt hållbarhetsarbete har många positiva effekter även för verksamheten. Att det är bra för planeten vi lever på och människorna på den kan man välja att se som en mycket trevlig bieffekt.

  • Kostnadsreduktion: Konsumtion har en påverkan på miljön och det bästa vi kan göra är att minska den. Genom att minska energin, vattnet eller bränslet som används minskar vi även både kostnaderna och den negativa påverkan på klimatet. Självklart är inte alla mer hållbara alternativ också mer kostnadseffektiva men det finns ofta kostnadsreduktioner att göra.
  • Riskreduktion: Genom att inte ha kontroll över sina leverantörer och huruvida de bidrar till lokal miljöförstöring eller barnarbete är en mycket stor risk. Det kan äventyra företagets rykte väsentligt.
  • Ökad inkomst: Dels kan ett bra hållbarhetsarbete leda till nya kunder, dels kan nya miljövänliga produkter, återvinningsprogram eller likande bidra till nya inkomstkällor.
  • Ökad produktivitet och medarbetarnöjdhet: Hållbarhetsarbetet tillför ofta en större känsla av meningsfullhet och syfte vilket ökar motivationen inom organisationen. Dessutom blir arbetsgivaren mer attraktiv för ny arbetskraft och har lättare att locka till sig kompetent och driven personal. Något som blir allt viktigare i tider då många inköpsorganisationer slåss om den mest kompetenta arbetskraften.

Hur får vi organisationen med oss på tåget?

Hur ska man mer konkret göra om man vill få sin inköpsorganisation att börja arbeta mer hållbart? Nedan följer tre tips man kan tänka på.

1. Specifikt

Låt det inte bli otydligt eller abstrakt vad det är som ska göras och vad som är målet. Lägg fram ett begränsat antal hållbarhetsinitiativ som du vill fokusera på och gör dom glasklara: vad ska göras, hur ska det göras, vilka risker finns och vilket värde skapas?

2. Praktiskt

Som i alla andra sammanhang gäller det att förstå sin målgrupp och veta hur man på bästa sätt når fram med sitt budskap. För att få medarbetarna att börja arbeta med hållbara inköp måste man lyfta fram de värden som ett hållbart inköp skapar för organisationen.

3. Realistiskt

Det finns risker med att både göra för lite och för mycket inom hållbarhetsområdet. Beskriv konkreta risker för att öka chanserna att lyckas på lång sikt. Människor är mer benägna att undvika en potentiell förlust av någonting än de är redo att vinna något. Var därför tydlig vad din organisation har att förlora på att inte börja ta dessa frågor på allvar.

Det är inte den lättaste av alla uppgifter men, som med så mycket annat, det viktigaste är att sätta igång. Hur upplever du utmaningen? Hör gärna av dig till oss om du vill diskutera det!

Gabriella Hamner, managementkonsult på EFFSO AB

Källor:

https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/five-ways-that-esg-creates-value

https://ecovadis.com/glossary/sustainable-procurement/

https://www.oxfordcollegeofprocurementandsupply.com/sustainable-procurement-what-is-it-and-why-does-it-matter/

10 frågor kring hållbarhet att alltid inkludera i en RFI

Hållbart inköp är troligtvis den starkaste trenden inom inköp under 2021-2022. Nästan alla företag och organisationer har detta på sin agenda. Tillsammans med riskhantering är hållbarhet det område som ökat mest när vi i vår CPO Survey 2021 frågade inköpsorganisationer vad som var deras viktigaste fokusområde.1 Samtidigt var det ett av de områden som sågs…

Påverka utsläppen av växthusgaser från transporter

Att alla måste dra sitt strå till stacken när det kommer till att bryta den negativa trenden kring klimatpåverkan har länge varit allmänt känt. Och en av de många delarna som inköpare kan vara med och påverka är hur vi transporterar gods. Det är framförallt tre faktorer som påverkar växthusgasutsläpp från transporter. Faktorer som påverkar…