Hållbara inköp – bra för planeten, människorna och sista raden

Vad är hållbara inköp?

Hållbara inköp innebär att organisationer identifierar och aktivt reducerar den negativa effekt deras verksamhet har på miljön och tar socialt ansvar i hela försörjningskedjan. Ett sätt att göra det på är att använda sig av leverantörer som har låga utsläpp, är Fairtrade-certifierade eller följer andra typer av standarder som visar att de arbetar för en mer hållbar värld. Ett annat är att jobba för att minska sitt avfall och använda sig av miljövänliga material. Men det gäller först att ta reda på vad för slags påverkan  organisationen har på miljön och vad man kan göra för att förbättra situationen. För ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Varför ska vi arbeta med hållbara inköp?

Är inte hållbarhet bara en trend och varför ska inköpsorganisationen arbeta med dessa frågor, kan man fråga sig. Det har visat sig att ett proaktivt hållbarhetsarbete har många positiva effekter även för verksamheten. Att det är bra för planeten vi lever på och människorna på den kan man välja att se som en mycket trevlig bieffekt.

  • Kostnadsreduktion: Konsumtion har en påverkan på miljön och det bästa vi kan göra är att minska den. Genom att minska energin, vattnet eller bränslet som används minskar vi även både kostnaderna och den negativa påverkan på klimatet. Självklart är inte alla mer hållbara alternativ också mer kostnadseffektiva men det finns ofta kostnadsreduktioner att göra.
  • Riskreduktion: Genom att inte ha kontroll över sina leverantörer och huruvida de bidrar till lokal miljöförstöring eller barnarbete är en mycket stor risk. Det kan äventyra företagets rykte väsentligt.
  • Ökad inkomst: Dels kan ett bra hållbarhetsarbete leda till nya kunder, dels kan nya miljövänliga produkter, återvinningsprogram eller likande bidra till nya inkomstkällor.
  • Ökad produktivitet och medarbetarnöjdhet: Hållbarhetsarbetet tillför ofta en större känsla av meningsfullhet och syfte vilket ökar motivationen inom organisationen. Dessutom blir arbetsgivaren mer attraktiv för ny arbetskraft och har lättare att locka till sig kompetent och driven personal. Något som blir allt viktigare i tider då många inköpsorganisationer slåss om den mest kompetenta arbetskraften.

Hur får vi organisationen med oss på tåget?

Hur ska man mer konkret göra om man vill få sin inköpsorganisation att börja arbeta mer hållbart? Nedan följer tre tips man kan tänka på.

1. Specifikt

Låt det inte bli otydligt eller abstrakt vad det är som ska göras och vad som är målet. Lägg fram ett begränsat antal hållbarhetsinitiativ som du vill fokusera på och gör dom glasklara: vad ska göras, hur ska det göras, vilka risker finns och vilket värde skapas?

2. Praktiskt

Som i alla andra sammanhang gäller det att förstå sin målgrupp och veta hur man på bästa sätt når fram med sitt budskap. För att få medarbetarna att börja arbeta med hållbara inköp måste man lyfta fram de värden som ett hållbart inköp skapar för organisationen.

3. Realistiskt

Det finns risker med att både göra för lite och för mycket inom hållbarhetsområdet. Beskriv konkreta risker för att öka chanserna att lyckas på lång sikt. Människor är mer benägna att undvika en potentiell förlust av någonting än de är redo att vinna något. Var därför tydlig vad din organisation har att förlora på att inte börja ta dessa frågor på allvar.

Det är inte den lättaste av alla uppgifter men, som med så mycket annat, det viktigaste är att sätta igång. Hur upplever du utmaningen? Hör gärna av dig till oss om du vill diskutera det!

Källor:

https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/five-ways-that-esg-creates-value

https://ecovadis.com/glossary/sustainable-procurement/

https://www.oxfordcollegeofprocurementandsupply.com/sustainable-procurement-what-is-it-and-why-does-it-matter/

Grön sourcing

Lisa Ellram är bland annat känd för sina många vetenskapliga artiklar inom inköpsområdet. Nu har hon medverkat i ett par nyutgivna böcker, varav den ena handlar om grön sourcing. Det är en ganska vetenskaplig bok som ganska kortfattat sammanfattar de viktigaste slutsatserna inom detta område. När man läser denna bok inser man att grön sourcing…

Att ställa miljökrav

Inom miljöområdet så är det långt ifrån alla inköpare som har en intern kravställare att tillgå. Det blir ofta inköparen själv som, på företagsledningens uppdrag, får forumlera miljökraven. Man kan därför fundera vilken tråd man ska börja med. Ytterst finner vi bakgrunden till våra miljökrav i företagets affärsstrategier samt tillämplig lagstiftning. I de fall vi har…

Sänka kostnader via miljökrav

Miljökraven kryper allt längre ner i värdekedjan. För något decennium sen sedan var det bara konsumentnära företag som kravställde, nu kan man följa miljökraven ända ner i gruvschakten där stålet till våra miljöbilar bryts. En del inköpare har ställt sig skeptiska till miljökrav därför att de anser att de fördyrar, men jag har många gånger lyckats…