Etiketter: utveckling

EFFSO Tools artikel

Tillitsmätning – ett sätt utveckla en affärsrelation

Mognadsmodeller är vanliga verktyg för att mäta inköpsverksamhet. Vi mäter organisationens inköpsmognad, medarbetarnas kommersiella mognad eller kanske företagets IT-mognad. Men kan man tillämpa metodiken på en affärsrelation? Nja, för relationer kanske man…

EFFSO Tools artikel

PPAP

PPAP är en kvalitetsdisciplin mot leverantörsbasen som syftar till att säkerställa att varje leverantör har förstått och korrekt applicerat de kvalitetsverktyg/krav som kunden ställer. PPAP används bland annat av Volvo och Scania…

EFFSO Tools artikel

Kollegial granskning

Inom många verksamhetsgrenar är det populärt att utveckla sig genom olika former av kollegiala utbyten. Möjligheterna är många. I den enklaste formen kan man luncha med en yrkeskollega eller så åker man…

EFFSO Tools artikel

Köpa-sälja-spelet

Häromveckan presenterade bloggen Inköpsspelet. Syftet med det spelet är främst inlärning, dvs att lära sig i vilka sammanhang som olika inköpsmetoder kan användas. Men spel kan även användas för bedöma redan inlärd…

EFFSO Tools artikel

Bonus eller vite?

Servicenivåavtal, nyckeltalsmodeller och incitamentssystem är favoritämnen i många inköparkretsar. Inför varje nytt avtal hettar diskussionen till och inköparna verkar kunna allt om hur man utformar modeller. Svårare blir det senare när man…

EFFSO Tools artikel

Tre metoder – Samma fråga

Tillverkande industri, serviceföretag och offentlig sektor är bara några exempel på branscher där man fokuserar på förbättring och effektivisering. Metoderna är många, men det finns i tre stycken som börjar på värde. Värdeanalys Värdeflödesanalys Värdekedjeanalys…