Artiklar

Bland våra artiklar hittar du grundläggande fakta om metoder, strategier och verktyg som du som inköpare kan behöva i ditt dagliga arbete. Välkommen till EFFSO Tools!

Kategorier


EFFSO Tools artikel

Leverantörsakademi

Supplier improvement academy, eller leverantörsakademi, innebär att man tillsammans med 6-12 icke-konkurrerande leverantörer (åtminstone inte i grupper om 6) drar igång en förbättringsakademi. Leverantörerna identifierar ett problem de har till kunden och…

EFFSO Tools artikel

SPTT

Supplier Parts Tracking Team, SPTT, är ett team som jobbar mot leverantörsbasen vid framtagning av nya produkter. Typiskt sätt ingår representanter från inköp, kvalitet, design, logistik och supplier production management från samma commodity…

EFFSO Tools artikel

FMEA

En av de viktigaste delarna för att ett företags time to market och time to customer processer ska fungera är hanteringen av förändringspunkter. För att dessa ska fungera måste det finnas något…

EFFSO Tools artikel

PPAP

PPAP är en kvalitetsdisciplin mot leverantörsbasen som syftar till att säkerställa att varje leverantör har förstått och korrekt applicerat de kvalitetsverktyg/krav som kunden ställer. PPAP används bland annat av Volvo och Scania…

EFFSO Tools artikel

Statistisk processtyrning

Alla processer innehåller variation. Variation kan uppstå i processen av flera olika faktorer som t.ex. maskinkapabilitet, dåligt kalibrerade instrument, luftfuktighet eller till och med sjukdom. Variationen leder ofta till lägre kapacitet eller…

EFFSO Tools artikel

Felansvar, garantier, reklamation

Leverantörens felansvar kan delas in i tre huvudkategorier: Ansvaret för händelser under leveranstiden Ansvaret för (urpsrungliga) fel som uppträder inom en viss avtalad tid Lagstadgat produktansvar (samt produktsäkerhetsansvar). Ansvaret under leveranstiden, ”risken”…

EFFSO Tools artikel

Kvalitetssäkring relaterat till inköp

Centralt i inköpsarbetet är att kvalitetssäkra köpen. Oftast styrs kvalitetssäkringen redan i avtalen mellan parterna. En variant är att styra leverantörerna genom en leverantörshandbok. Vilken typ av kvalitetssäkring som väljs styrs av…