FMEA

En av de viktigaste delarna för att ett företags time to market och time to customer processer ska fungera är hanteringen av förändringspunkter.
För att dessa ska fungera måste det finnas något som kopplar ihop de olika leden genom företaget. Dessa led är många i flera dimensioner. Vi behöver t.ex. koppla ihop förra och nuvarande designer, inköp och design, produktion och inköp etc. Många delar behöver kommunicera med varandra. Då behövs det flera systematiska processer för att dessa delar ska prata fakta och inget ska falla mellan stolarna.

FMEA (failure modes and effects analysis) är en systematisk och dokumenterad metod för att identifiera och undvika potentiella feltyper från en produkt eller process genom att ställa enkla frågor. De frågor vi ställer oss är;

 • Vad kan gå fel?
 • Vad kan orsaka detta?
 • Hur kan vi undvika det?
 • Vad kan vi göra för att förbättra?
Att besvara dessa frågor i ett tidigt stadie av produkt och processutvecklingen ger oss en mängd fördelar;
 • Förbättra kvalitet, pålitlighet och säkerhet av en produkt eller process
 • Hjälper till att prioritera och fokusera på problem i produkt och process samt avhjälpa dessa från att ske i framtiden
 • Reducera kostnad och timing i nya projekt (genom att inte göra samma fel igen och utgå från en existerande bas..)
 • Dokumentera och följ åtgärder för att reducera risker
 • Skapa förutsättning för robusta kontrollplaner
Det finns flera olika typer av FMEA. De vanligaste är koncept FMEA; design FMEA, process FMEA, maskin FMEA och projekt FMEA. Oftast görs de i den ordningen.
FMEA är ett av de verktygen vi på reLean tycker att företag använder för sällan eller är fantastiskt duktiga på att missbruka. FMEA är återkopplingen vi alltid missar i henkaten! Använder man sina FMEA på rätt sätt är det nyckeln till att slippa lösa samma problem om och om igen. Problemet i många företag är dock att design gör en FMEA för design av produkten och lägger det sedan i en byrålåda. I bästa fall kommer nästa designer att titta på vad tidigare designer gjort. Men som oftast har vi HELT missat återkopplingen av utfallet mot FMEA och utan det har vi inte lärt oss någonting till nästa designcykel alls.
Jonas Svanäng
Dela med dig:
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter
 • email
Skriv ut: Skriv ut:  
 • Ladda ner White paper

 • Verktyg för spendanalys

  Vill Du få kontroll över din inköpsvolym? Behöver Du ett verktyg för spendanalys?
  Spendency