Etiketter: tjänster

Allmänt om tjänster

Tjänster brukar definieras som arbeten eller andra åtaganden som inte innebär att något fysiskt gods överlämnas, mer än möjligen dokumentation. (mer …)

EFFSO Tools artikel

Transporter

En mycket vanlig tjänst är transporttjänsten. Transporttjänsten kan vara mycket enkel, typ transport från A till B eller av en mycket avancerad karaktär där det ingår lagerhållning, plockning, packning, stuffning, lastning, förtullning…

EFFSO Tools artikel

Allmänt om underhåll

Underhållsåtaganden är mest intressanta för slutanvändaren av en produkt. Längre ner i en leveranskedja är de sparsamt förekommande. De flesta produkter kräver under sin livstid någon form av underhåll, men behovet varierar…