| Artikel

Allmänt om tjänster

Tjänster brukar definieras som arbeten eller andra åtaganden som inte innebär att något fysiskt gods överlämnas, mer än möjligen dokumentation. Uthyrning av utrustning brukar dock betraktas som en tjänst, eftersom den inte byter ägare. De flesta refererar leverans av tjänster såsom konsulttjänster, bemanning etc, eftersom dessa hör till de vanligaste kategorierna, men inom begreppet tjänster ryms mycket mer, exempelvis:

  • Transporttjänster
  • Resor
  • Logistikuppdrag
  • Underhållstjänster, servicetjänster, FM-tjänster
  • Driftsövervakning, IT-support
  • Försäljningstjänster, marknadsföringstjänster, annonsering
  • Banktjänster, fiansiella tjänster
  • Försäkringstjänster
  • Entreprenader (behandlas under entreprenader)

Det går att urskilja två inriktningar på leveranser av tjänster, resultatinrikatade och resursinriktade leveranser.

Graden av reslutat- och resursinriktning i leverans av tjänst.

I en resultatinriktade leverans garanterar leverantören att ett visst resultet ska levereras. Det kan exempelvis vara ett konstruktionsuppdrag med ett visst väldefinierat slutmål. I en resursinriktade leverans ställer leverantören endast en resurs med viss egenskap till förfogande utan någon särskild garanti för resultatet som resursen bör ge upphov till. Exempel på rent resursorienterade leveranser kan vara rena bemanningsuppdrag eller hyra av en maskin. Samma typ av tjänst kan vara både resultatinriktad som resursinriktad helt beroende på köparens behov.

Köp av tjänster har inget eget lagrum på det sätt som varor. För att finna ett lagstöd används ofta tolkningar av andra närliggande lagar, framför allt köplagen. Även konsumenttjänstlagen kan tillämpas för näringsidkare men då med en bortfiltrering av det som får anses som konsumentunikt.

EFFSO Tools artikel

Transporter

| Artikel

En mycket vanlig tjänst är transporttjänsten. Transporttjänsten kan vara mycket enkel, typ transport från A till B eller av en mycket avancerad karaktär där det ingår lagerhållning, plockning, packning, stuffning, lastning, förtullning etc.