| Artikel

Standardavtal för tjänster

Standardavtal vid tjänster.

Uthyrning

  • ABSE 2002 Allmänna bestämmelser för uthyrning och montage av ställningar
  • ASKOM 98 Allmänna hyresvillkor för mobilkranar
  • KALK 02, Allmänna bestämmelser för kalkspridning
  • SRAH 03, Allmänna hyresvillkor för Rental, ersätter de ensidiga bestämmelserna BYMHYR 2001, som tidigare utarbetats av Byggmaskinföreningen.

Övrigt

EFFSO Tools artikel

Prismodeller

| Artikel

Priset för en produkt bestäms av faktorerna produktkostnader, kundvärde, marknadsvärde och prismodell. Produktkostnaderna är de kostnader som leverantören har för att utveckla, tillverka och sälja produkten. Kundvärdet är det värde produkten har hos kunden, exempelvis genom kostnadsbesparingar eller värdet i nästa försäljningsled. Marknadsvärdet är det värde produkten har på marknaden och beror på tillgång och…

EFFSO Tools artikel

Leveransvillkor, leveransklausuler

| Artikel

Leveransklausul är ett avtalsbegrepp som beskriver avtalsparternas ansvar vid transport och överlämnande av gods. Leveransklausuler regleras oftast via lagstiftning, rättspraxis eller vedertagna standardavtal, men en del avtalsskribenter väljer att skriva en egen avtalstext. Det vanligaste innehållet i en leveransklausul brukar utgöra ansvar vid lastning, transport, lossning, riskövergång, försäkringar och tulldokument. Leveransklausuler (eng. Delivery term) benämner…