Etiketter: köpa/tillverka

EFFSO Tools artikel

Hållbara affärsrelationer

Hållbara inköp är en trend sedan några år tillbaka. Hållbarhets-begreppet innefattar många saker, såväl en hållbar förädlingskedja som en hållbar omvärld. Och bryter vi ner begreppet ytterligare inses snabbt att även affärsrelationerna…

EFFSO Tools artikel

Vem ska driva utvecklingen av nya produkter?

Många ser köpa-tillverka-beslutet som ett av inköparens mest strategiska beslut. Ett närliggande område är ansvaret för att bedriva produktutveckling, vilket förmodligen är av ännu större strategisk vikt. De senaste årtiondena har frågan klättrat…