Funktionell eller resursorienterad outsourcing

Jag har just fördjupat mig i Axelssons bok Företag köper tjänster. Den klassiska frågan köpa eller tillverka heter här outsourcing/insourcing. Axelsson tar upp den så viktiga uppdelningen mellan funktionell outsourcing och partiell outsourcing. Jag har funderat lite på skillnaderna mellan dessa två:

Vid funktionell outsourcing får leverantören ett tydligt ansvar för att leverera en funktion, parterna behöver egentligen inte avtala om vilka resurser leverantören ska ställa till sitt förfogande. En typisk funktionell outsourcing kan vara fastighetsstädning. Vid ett sådant uppdrag avtalar parterna om hur rent fastigheten skall bli vid en viss given frekvens av tidpunkter. Parterna behöver inte avtala om hur många gubbar det är som ska utföra tjänsten, vem som ska arbetsleda, koordinera etc. Fördelen är att köparen kan luta sig tillbaka och bara se hur tjänsten utförs på föreskrivet sätt. Men är det alltid så lätt? För det första kan det vara svårt att skriva en funktionell specifikation Finns det vettiga mätetal som enkelt går att mäta? När leverantören strular vill vi gärna gå in och styra upp. Vid den årliga omförhandlingen vill vi ha full transparens avseende kostnader och operationstider, något som kan vara svårt vid funktionell outsourcing.

Vid partiell outsourcing så läggs uppdraget ut på en extern firma genom att firman hyr ut exakt de resurserna som vi anser oss behöva. Ofta blir det så att X gubbar som gör uppdraget får lämna företaget för att sedan hyras in igen. Dessa arbetar under vår egen arbetsledning och vi tar själva ansvar för resultatet. Är någon av de uthyrda resurserna dålig kan vi reklamera och begära utbyte. Fördelen här är att vi kan styra uppdraget i detalj, kan vi effektivisera får vi behålla vinsten själva. Om uppdraget är säsongsbetonat kan vi välja att bara hyra resurser i säsong, övriga tider får resurserna göra nåt annat. Tyvärr blir det ofta så vid den här typen av outsourcinguppdrag att ett antal gubbar skickas ut på en annan firma,blir anställda där, hyrs tillbaka och vi får betala samma lönekostnader som tidigare plus 15%. Eftersom antalet blir ungefär detsamma så har våra kostnader helt enkelt ökat 15%. Visst, fördelen är att uppsägningstiden blir kortare, kanske bara en månad. Jämför med konventionell driftinskränkning där det kan ta mellan tre och sex månader att avyttra medarbetare om de är fast anställda.

Ytterligare läsning:
Outsourcing

Sourcing via dropshipping

Om du jobbar med sourcing, logistik, inköp eller exempelvis driver en e-handelsverksamhet har du säkert kommit i kontakt med termen “dropshipping”. Denna typ av sourcing är idag knappast ny men har nästintill revolutionerat dagens e-handel. “Dropshipping” beskrivs ibland som ett paradigmskifte som bidragit till och skapat förutsättningar för uppstickare att utmana många av de stora…

Inköp som tjänst – låt en extern part ansvara för att leverera bestående resultat

Effektivisering av inköpsverksamheten pågår i de flesta företag och myndigheter och kan göras på många olika sätt. Fokus brukar framför allt vara direkt material och inköp kopplade till indirekt material och tjänster brukar få stryka på foten. Hur ska då en inköpsfunktion hantera indirektsidan som ofta får låg prioritet? En möjlighet som många företag använder…

Sourcingspektrat – en ny strategivalsmodell

Ekonomisk teori började bland stora tänkare som Adam Smith, Alfred Marshall och Léon Walras. Deras teser lever fortfarande kvar och är betydelsefulla. I modern tid har inköparna fått egna ledstjärnor som Porter och Kraljic. Vidare följer arbetet olika flerstegsmodeller, där man enligt vissa givna processer driver inköpsarbetet. En viktig del av inköpsprocess och strategi är…