Sourcing via dropshipping

Om du jobbar med sourcing, logistik, inköp eller exempelvis driver en e-handelsverksamhet har du säkert kommit i kontakt med termen “dropshipping”. Denna typ av sourcing är idag knappast ny men har nästintill revolutionerat dagens e-handel.

“Dropshipping” beskrivs ibland som ett paradigmskifte som bidragit till och skapat förutsättningar för uppstickare att utmana många av de stora detaljhandelsföretagen.

Startskottet för dropshipping skedde kring 2007 då AliExpress med sina låga priser och stora utbud, tog både den amerikanska och europeiska marknaden med storm. Framgången berodde bland annat på dropshipping. Vid den tiden var dropshipping fortfarande nytt men det tog inte lång tid förrän andra entreprenörer och e-handlare vidareutvecklade AliExpress koncept.

Idag har dropshipping nästan blivit en förutsättning för att startups, med lågt eller inget riskkapital, lyckas inom e-handeln. Det finns till och med e-handelsföretag som bygger hela sin affärsmodell kring dropshipping. Till denna grupp hör flera internationella framgångsrika företag som Furniturebox (ursprungligen en svensk startup), WayfairZappos m.fl.

Men trots att konceptet har använts framgångsrikt av vissa e-handelsbolag i i mer än 10 års tid  är det fortfarande en outforskad inköpsstrategi för många företag. I detta gästinlägg kommer vi därför att belysa dropshipping lite närmare. Jacob Bartoletti, inköpare med erfarenhet av både strategiskt- och taktiskt inköp och mannen bakom skapawebbkraft.se, förklarar vad dropshipping är och vad det finns för möjligheter att tjäna pengar på det.

Vad är dropshipping?

Dropshipping är en modell eller strategi inom Supply Chain Management (SCM) som innebär att lager och distribution helt, eller delvis, sköts av leverantören i fråga. Enkelt förklarat innebär det att handlaren fokuserar enbart på marknadsföring och försäljning. De sålda varorna levereras direkt från leverantörens varulager till kunden.

Så kallade “dropshippers” utgör med andra ord en mellanhand mellan kund och leverantör. De förmedlar i princip enbart ordern mellan kund och leverantör och tar ut ett visst, vanligen procentuellt, påslag.

Efter att en vara sålts ombesörjer leverantören logistiken och säkerställer att leveransen sker i enlighet med vad som avtalats. I vissa fall och i olika utsträckning hanterar leverantören även närliggande tjänster såsom kundsupport, fakturering, reklamationer etc.

Man kan likna dropshipping vid försäljning av jultidningar. Säljaren knackar dörr, marknadsför och sköter försäljningen. Efter att en artikel har sålts, får säljaren provision på såld vara och vidarebefordrar ordern till leverantören som säkerställer leveransen till kund.

För- och nackdelar med dropshipping

En av de mer självklara fördelarna med dropshipping är de låga inträdesbarriärerna som kommer av att lagerhållning och logistik sköts av leverantören. Att applicera dropshipping ligger därmed nära till hands för den som med små medel vill förverkliga en affärsidé online. Det finns dock fler och i vissa fall mer raffinerade strategier för den som överväger att testa dropshipping. Se längre ned i artikeln.

Fördelar med dropshipping

 • Låga inträdesbarriärer genom att e-handlaren slipper lager-, logistik- och inköpskostnader. Indirekta inköpskostnader uteblir eller tenderar typiskt att vara lägre än då logistikflödet hanteras in house. Affärsresor för relationsbyggande insatser, produktutveckling, design, modifikationer av produkter etc är exempel på indirekta inköpskostnader.
 • Eftersom det inte förekommer några initiala investeringskostnader är det enkelt att komma igång med sin e-handelsidé. Allt som behövs är att starta en blogg eller hemsida. Detta är givetvis lika lätt för konkurrenterna. Men lyckas man tidigt att sälja produkter till en skara följare via en blogg eller nischad webbplats (snarare än en webbutik) kan man bygga upp stora marknadsföringsmässiga fördelar. Man kan snabbt nå en exklusiv och nischad målgrupp samtidigt som man hindrar konkurrenterna. Läs höga inträdesbarriärer.
 • Konceptet medför generellt även sänkta indirekta kostnader som till exempel personalkostnader (kundtjänst, service etc.) samt indirekta material- och administrationskostnader.
 • Både leverantör och e-handlare kan fokusera på sin respektive kärnverksamhet. E-handlaren behöver inte oroa sig för paketering eller logistik och leverantören slipper lägga resurser på marknadsföring och försäljning. Var och en gör det de är bäst på!
 • Med dropshipping går mycket snabbare att fasa in och ut nya artiklar än i den traditionella detaljhandeln eftersom den fysiska produkten inte är något annat än koder och bilder. Dropshipping passar även ypperligt för kortare kampanjer som till exempel Black Friday, Halloween, Alla Hjärtansdag. I den traditionella detaljhandeln är det inte ovanligt att inköp för en kampanj planeras 6 till 12 månader i förväg.
 • Mer förutsägbar avkastning. Det är enkelt att räkna på förväntad avkastning. Varje produkt som säljs via dropshipping ger mer eller mindre exakt den förväntade avkastning som avtalats med leverantören.
  I den traditionella varuhandeln gör kringkostnader det svårt att bedöma den faktiska vinsten av en såld produkt. Faktorer som lageromsättningshastighet, reklamationsärenden samt produktens volym, hållbarhet m.m. gör kalkylen relativt komplicerad. Med dropshipping är det enklare att ta fram sortimentsstrategier och bestämma vilka produkter som ska bytas ut. Det spelar ingen roll om det är en stor resväska eller en liten tandborste som säljs. Det enda viktiga är att hålla reda på är den faktiska provisionen som betalas ut per produkt.

Nackdelar med dropshipping

 • Lägre vinstmarginal. Dropshipping innebär generellt sett att vinsten per såld vara är lägre än vid traditionell varuhandel. Men allt beror på vilka nyckeltal man väljer att applicera. Vinstmarginalen per såld vara är lägre vid dropshipping men slår man ut hela företagets vinst per produkt kan det omvända gälla eftersom den totala vinsten ofta är större med dropshipping (på grund av lägre kostnader än vid traditionell varuhandel).
 • I princip alla marknader där dropshipping förekommer kännetecknas av hög grad av konkurrens. Det går snabbt att kopiera och sälja produkter som konkurrerande företag erbjuder sina kunder. Många av de produkter som leverantörer erbjuder via dropshipping är dessutom standardiserade, icke-nischade eller patentskyddade artiklar. Givetvis förekommer dropshipping även för mer nischade artiklar men det är inte lika vanligt.
 • Med dropshipping blir det svårare att behålla kontrollen över hela logistikflödet vilket i förlängningen kan leda till svårigheter att bygga ett långsiktigt hållbart varumärke. Det gäller såväl produktkvalitet såväl som kundservice i form av leveranstider, kundtjänst, returer etc. Det går förstås att argumentera för precis det motsatta. Eftersom det är svårare att säkerställa kvalitet i form av leveranstider och service är dropshipping ett säkrare alternativ än att administrera logistiken på egen hand.
 • Antalet leverantörer som jobbar med dropshipping i Sverige är begränsat och många e-handlare väljer trots det att sourca via dropshipping från utlandet. De långa ledtiderna och risken för förseningar som det kan leda till är faktorer som gör att många e-handlare väljer att lagerhålla sina egna artiklar istället.

Hur kan dropshipping användas?

Testa marknaden 

Etablerade företag har möjlighet att minimera sin risk genom att testa nya produkter med hjälp av dropshipping. Artiklar som visar sig sälja bra via dropshipping kan senare köpas in i större kvantiteter och på egen hand lagerhållas och säljas för att på så vis optimera vinstmarginalerna.

Det är inte ovanligt att e-handlare testar marknaden med ett fåtal snarlika produkter för att i ett senare skede använda attribut (färg och design) för de produkter som säljer bäst på egenskapade produkter. Dessa marknadsförs typiskt under eget varumärke.

Optimera sortimentsstrategier och produkthierarki

Framgångsrika detalj- och partihandlare jobbar vanligen med raffinerade sortimentstrategier för att styra försäljningen till de produkter som genererar mest vinst. Här kan dropshipping fylla en central roll för att lyckas.

En vanlig strategi är att mappa in produkter i en produkthierarki som kan ha 3-4 olika nivåer. Den lägsta nivån, inom detaljhandeln ibland kallad för “instegsnivån”, ger minst kundfördelar men har även det lägsta ut-priset. Den högsta nivån har det högsta ut-priset men även flest kundfördelar.

Exempel

Tänk dig att du som konsument vill köpa en skruvdragare. Du letar på internet och hamnar i en webbutik som säljer skruvdragare. Genom att ge dig tre olika alternativ kan handlaren styra och stimulera ditt köpbeslut genom att presentera för dig följande alternativ:

 • Skruvdragare A: No-name, billig och dålig.
 • Skruvdragare B: Eget-varumärke, prisvärd, endast något dyrare än Skruvdragare A och med duglig funktionalitet och kvalitet.
 • Skruvdragare C: Känt varumärke, dyrt men avsedd för den proffessionella marknaden.

I fallet ovan har handlaren höga marginaler på Skruvdragare A och B men utan C kan det bli svårt för dig som kund att förstå vilken produkt du behöver för att ta ett köpbeslut.

Problemet uppstår i den traditionella varuhandeln som ”tvingas” köpa in den dyra skruvdragaren C men som endast behövs för att driva försäljningen av A och C. Med dropshipping blir denna typ av sortimentsstrategi mycket billigare. Artiklar som säljer dåligt eller sällan kan alltså erbjudas kunden via dropshipping och utan höga inköps- och lagerhållningskostnader. På så vis stimuleras försäljningen av egna varumärken där handlaren har höga marginaler. Vinsterna i detaljhandeln kommer idag i stor utsträckning från försäljning av egna varumärken.

Erbjuda ett brett sortiment och vinna konkurrensfördelar

Med dropshipping kan man precis som i föregående strategi komplettera sitt sortiment med artiklar som huvudsakligen syftar till att driva försäljning av de artiklar som man på egen hand lagerhåller och säljer med goda marginaler. Med ett brett sortiment kan man enkelt attrahera olika kundgrupper (exempelvis både proffessionella aktörer och amatörer). Med marknadsföring och smarta prissättningsmodeller kan man därefter styra kunden till de produkter som genererar störst vinst.

Merförsäljning, en guldgruva för dropshippers

Många av de e-handelsplattformar som finns att välja på idag kommer med funktionalitet för att hantera merförsäljning. Eftersom dropshippers inte behöver lagerhålla produkterna som marknadsförs i webbutiken kan de i princip alltid erbjuda kunden en rad merförsäljningsprodukter för varje artikel som kunden lägger i varukorgen.

Inkludera produkter med låg volym

En annan vanlig strategi är att använda dropshipping för artiklar som genererar låga volymer. De är helt enkelt inte tillräckligt lönsamma för att lagerhålla jämfört med andra lagerhållna produkter. Denna typ av artiklar hör oftast till det högre prisspannet. Trots att provisionen vid dropshipping kan vara låg kan det vara lönsamt att erbjuda denna typ av produkt via dropshipping i sin webbutik.

Slutord

De låga inträdesbarriärerna innebär att entreprenörer och startups med mindre erfarenhet och kapital kan hitta en ekonomisk och lukrativ nisch. Samtidigt innebär dropshipping även att mer väletablerade företag kan effektivisera sina sortimentsstrategier och nå ut till en större kundgrupp än genom den mer traditionella handeln.

Trots att dropshipping inte längre är nytt, är det troligt att det kommer att bedrivas i större utsträckning och mer raffinerat än vi tidigare sett.

Det finns studier som visar på att dropshipping i USA fortsätter att växa både vad gäller lönsamhet och omsättning. Stora internationella aktörer som Amazon förbereder sin etablering i Sverige. Amazons plattform används idag flitigt för dropshipping och det ska bli spännande att se dess påverkan på den svenska marknaden.

För mer information om e-handel, dropshipping och digital marknadsföring besök Jacob Bartolettis företagsblogg på skapawebbkraft.se. Där finns bland annat tips på hur du startar en egen webbshop gratis och vad du behöver tänka på för att förverkliga din e-handel.

Förfrågan, anbudsbegäran, offertbegäran

En anbudsförfrågan är det officiella startskottet till en upphandlingsprocess, där syftet är att få in anbud som till sist kan leda fram till ett avtal. Det finns en mängd olika sätt att utforma en förfrågan. Innan en skarp förfrågan går ut kan upphandlaren sända ut en intresseförfrågan som syftar till att fånga upp intresserade leverantörer…

Kundservice, leveransservice

En allmänt etablerad definition av logistik från CSCMP (Council of Supply Chain Management Professionals) lyder: ”Logistik är planering, implementering, styrning och kontroll av effektivitet i materialflöde och tillhörande administrativt flöde, från materialförsörjning till leverans till kunderna, samt returflöde, i syfte att minimera kostnader och maximera kundservice”. I denna artikel fokuserar vi på den sista delen…