Etiketter: villkor

EFFSO Tools artikel

Prismodeller

Priset för en produkt bestäms av faktorerna produktkostnader, kundvärde, marknadsvärde och prismodell. Produktkostnaderna är de kostnader som leverantören har för att utveckla, tillverka och sälja produkten. Kundvärdet är det värde produkten har…

EFFSO Tools artikel

Ändringshantering, ÄTA

Syfte och användning Vid större entreprenader är det nästan ofrånkomligt att det blir ändringar och tillägg, ofta benämns dessa ÄTA (ändrings och tilläggsarbeten), andra benämner dem plusminusarbeten.  ÄTA kan delas in i…

EFFSO Tools artikel

Viten och skadestånd

Skadestånd och viten är det område där juridik och ekonomi möter varandra som mest tydligast. Juridiska begrepp och ordval har signifikant påverkan på priser, kostnader och lönsamhet. Parternas avtal samt bakomliggande lagstiftning…

EFFSO Tools artikel

Om-och-när-betalning

Syfte och användning Om-och-när-betalning (eng. If-and-when-payment) används som regel i kombination med transparensklausul, går under beteckningen back-to-back-if-and-when-kontrakt. Syftet är att återföra  kontraktskrav på underleverantörer, minska riskexponering och förbättra kassaflöde. Finns variationer som …

EFFSO Tools artikel

Felansvar, garantier, reklamation

Leverantörens felansvar kan delas in i tre huvudkategorier: Ansvaret för händelser under leveranstiden Ansvaret för (urpsrungliga) fel som uppträder inom en viss avtalad tid Lagstadgat produktansvar (samt produktsäkerhetsansvar). Ansvaret under leveranstiden, ”risken”…

EFFSO Tools artikel

Värdet av ett betalningsvillkor

Att förhandla betalningsvillkor sysselsätter många inköpare. I en typisk situation har inköparen fått in anbud med olika betalningsvillkor som ska jämföras. Exempelvis kan det se ut på följande sätt: …

EFFSO Tools artikel

Leveranstid

Näst efter pris och leveransomfattning anser många att leveranstiden är viktig i ett avtal. Avtalet brukar dessutom koppla andra händelser till leveranstiden; det kan vara betalningar, vitesregleringar, ansvarsförändringar mm. Leveranstiden kan definieras på många olika…

EFFSO Tools artikel

Betalningsvillkor

I köplagen är grundtesen: Följer tidpunkten för betalningen inte av avtalet, skall köparen betala när säljaren kräver det. Köparen är dock inte skyldig att betala förrän varan hålls honom till handa eller…