Etiketter: utvärdering

Flerkriterieanalys vid anbudsutvärdering

Jag frågar mig jämt hur många kriterier som ska nyttjas vid en anbudsutvärdering – dvs hur många aspekter ska man beakta? Till en början är det viktigt att förstå vad anbudsutvärderingen är…