Etiketter: kommunikation

EFFSO Tools artikel

Hur du lyckas med en kontrakts-kick-off

Efter många manglingar torkade till sist bläcket på kontraktshandlingarna… och nu skulle jag vilja luta mig tillbaka för att bara låta andra ta över rodret. Men just att lämna över, vidga samlingen…

EFFSO Tools artikel

Styrkort + Instrumentbräda = Styrbräda

Styrkort är ett begrepp som uppfanns vid Harvard. Kortet syftar till att förmedla företagets verksamhetsstrategier, dvs. att medvetandegöra medarbetarna. Genom styrkortet identifierar man de nyckeltal som man vill styra organisationen mot. Kortet…

EFFSO Tools artikel

Hur gör man den perfekta inköpsworkshopen?

Arbetsmetoden workshop dyker upp i många inköpssammanhang, t.ex: analysera affärsrisker förstå och utveckla arbetsprocesser bedöma leverantörer utarbeta metod- eller kravspecifikation skriva avtalstexter. Men genomförande och resultat varierar i kvalitet. Ibland är gruppkemin…

EFFSO Tools artikel

Att ta sig bortom punktuppställningarna

Powerpoint är ett ämne som vi inköpare ständigt återvänder till – kanske för att kommunikation och influens står så högt på vår agenda. Trots det – varför är det så svårt att…