Om-och-när-betalning

Syfte och användning

Om-och-när-betalning (eng. If-and-when-payment) används som regel i kombination med transparensklausul, går under beteckningen back-to-back-if-and-when-kontrakt. Syftet är att återföra  kontraktskrav på underleverantörer, minska riskexponering och förbättra kassaflöde.

Finns variationer som  exempelvis låta certifiera betalning från underentreprenör eller acceptera  faktura, när motsvarande rättighet erhållits från kund.

Exempel

Betalning fullgörs tidigast om och när Beställaren erhållit motsvarande betalning under Huvudkontraktet.

Läs mer om avtalsklausul


Läs mer om villkor


Dela med dig:
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • email
Skriv ut: Skriv ut:  
  • Ladda ner White paper

  • Verktyg för spendanalys

    Vill Du få kontroll över din inköpsvolym? Behöver Du ett verktyg för spendanalys?
    Spendency