Köpa eller tillverka

Ämnet är ingalunda nytt. Jag hittar det till och med i den äldsta bok jag äger, Hans Lindqvists En praktisk handbok om inköp från 1955. Lindqvist framhöll de tre faktorerna; specialisering, konkurrens och arbetskraftsbrist som vägande skäl för att köpa istället för att tillverka själv. Utgångspunkten var anskaffning av varor. Senare har frågeställningen växt till att även omfatta tjänster och vi har tagit till oss moderna uttryck såsom insourcing och outsourcing.

Managementgurus har givit ut tonvis med litteratur i ämnet. En guru som jag tycker är värd att nämna är Maurice Greaver som gjort en klassisk fyrfältad managementmatris där han ställer upp bidraget till operativ prestation mot den strategiska vikten. De fyra fälten ger sedan olika insourcing/outsourcingstrategier (i likhet med Kraljics portföljanalysmodell).

Greavers outsorucingmatris

Greavers outsorucingmatris

 

Själv har jag kommit fram till att följande områden bör beaktas vid ett köpa/tillverka-beslut:

  • Kostnader
  • Lagerutrymmen, lagerkostnader
  • Investeringar
  • Processer
  • Kapabilitet
  • Konstruktionsresurser
  • Yrkeskunnande
  • Kommunikation
  • Sekretess
Källor:

Sourcing via dropshipping

Om du jobbar med sourcing, logistik, inköp eller exempelvis driver en e-handelsverksamhet har du säkert kommit i kontakt med termen “dropshipping”. Denna typ av sourcing är idag knappast ny men har nästintill revolutionerat dagens e-handel. “Dropshipping” beskrivs ibland som ett paradigmskifte som bidragit till och skapat förutsättningar för uppstickare att utmana många av de stora…

Inköp som tjänst – låt en extern part ansvara för att leverera bestående resultat

Effektivisering av inköpsverksamheten pågår i de flesta företag och myndigheter och kan göras på många olika sätt. Fokus brukar framför allt vara direkt material och inköp kopplade till indirekt material och tjänster brukar få stryka på foten. Hur ska då en inköpsfunktion hantera indirektsidan som ofta får låg prioritet? En möjlighet som många företag använder…

Spendanalys är så mycket mer än bara siffror

I veckan läste jag Inköpsbarometerns senaste undersökning om spendanalyser och i den framkom bl.a. nyttan att spendanalysen ”möjliggör en strukturerad diskussion med huvudintressenter”. Genast började jag fundera på hur man på bästa sätt går från siffror till ord. Förvisso kan jag ju visualisera siffror med tårtor och staplar, men hur förklarar jag det som visas och hur stimulerar jag den vänstra…