Artiklar

Bland våra artiklar hittar du grundläggande fakta om metoder, strategier och verktyg som du som inköpare kan behöva i ditt dagliga arbete. Välkommen till EFFSO Tools!

Kategorier


EFFSOs konsulter, som är vana att jobba med implementering av kategoristyrt inköp

Att hålla kategoristyrning vid liv

Det handlar om förändring En implementering av kategoristyrning handlar om förändring – att göra saker på ett nytt sätt för att uppnå nya resultat. Förändrat arbetssätt, förändrade processer, förändrad styrningsmodell, förändrade kompetenskrav…