Entreprenad

Definitionen på entreprenad brukar variera, men generellt brukar det röra sig om tjänst där säljaren tar ett större ansvar för det slutliga resultatet. I byggbranschen brukar entreprenad innebära ett uppdrag som omfattar arbete med eget eller annans material som syftar till att färdigställa en fast installation. TNC 99 definierar en entreprenad som 'Åtagande att på anvisad plats och enligt avtal med beställare utföra visst arbete'. Det som är unikt med entreprenader jämfört med andra tjänster är att resultatet oftast blir del av fast egendom, således är det ofta nästan omöjligt att återlämna resultatet. Ur ett legalt perspektiv talas om entreprenadrätt som just reglerar det unika i dessa situationer.

Intresseområden under Entreprenad


Artiklar under Entreprenad


Dela med dig:
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • email
  • Ladda ner White paper

  • Verktyg för spendanalys

    Vill Du få kontroll över din inköpsvolym? Behöver Du ett verktyg för spendanalys?
    Spendency