Överföring av geoteknisk risk

Ansvar för massbalans.

Syfte och användning

Vi markentreprenader utgör jordförhållandena en risk i och med att jorden endast undersöks i vissa enstaka provhål. Resultatet kan bli att det blir väldigt stort överskott av jordmassor som måste fraktas bort, eller alternativt jordmassor måste köpas in för att fylla ut. I många markentreprenader överlåter man därför på entreprenader att handlägga massbalansen och stå för eventuella extrakostnader för att frakta och deponera jordmassor.

Exempel

Entreprenören skall överta ansvaret för eget arbete, riktighet av beställaren utförd och tillhandahållen geoteknisk undersökning. Entreprenören har, före kontraktets ikraftträdande, beretts tillfälle att kontrollera dessa handlingar samt efter eget val och egen omfattning göra kompletteringar han anser var nödvändigt för att övertaga ansvaret för desamma. Konstateras fel och brist i övertagna geotekniska handlingar äger entreprenören på sådan grund ej rätt till tilläggsersättning eller tidsförlängning.

Läs mer om avtalsklausul


Läs mer om Entreprenad


Dela med dig:
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • email
Skriv ut: Skriv ut:  
  • Ladda ner White paper

  • Verktyg för spendanalys

    Vill Du få kontroll över din inköpsvolym? Behöver Du ett verktyg för spendanalys?
    Spendency