Standardavtal för entreprenad

I Sverige är standardavtalen de så kallade AB-avtalen från byggandets kontraktskommité, BKK, nästan helt dominerande och betraktas såväl av köpare som säljare som relativt välbalanserade (dock ej ABA 99 från Sveriges Verkstadsindustrier). Standardavtalen bygger på ett upplägg med avtalsparter i flera leveransled:

Flera leveransled

Många leverantörer försöker göra gällande Orgalime och NL-avtalen från Teknikföretagen, dessa anses dock som mycket säljarvänliga. Dessutom saknar flera av dessa verklighetsförankring, vilket gjort att de blivit bannlysta på många inköpsavdelningar.

Internationellt dominerar standardavtalen från FIDIC och UNECE. FIDIC bygger på en filosofi som involverar en slags ’oberoende’ part. Detta kan för svenska förhållanden upplevas som ovant, men har dock vissa fördelar.

Standardavtal för entreprenader

Här nedan listar vi de vanligaste standardavtalen för entreprenader.

Läs även standardavtal under IT, transport, konsulter, underhåll och varor eller allmänt om standardavtal.

  • AB 04 Allmänna bestämmelser för upphandling och avtal avseende entreprenader
  • AB 92 Utförandeentreprenad – Ersätts av AB04
  • ABT 06 Allmänna bestämmelser för totalentreprenad
  • ABT 94 Totalentreprenad – Ersätts av ABT06
  • ABT-U 07 Allmänna bestämmelser för underentreprenader på totalentreprenad
  • AB-U 07 Allmänna bestämmelser för underentreprenader
  • ABK 09 Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet
  • ABM 07 Allmänna bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet
  • UE-2015 Kontroll av underentreprenörer och bemanningsföretag

Städsegröna avtal – Bra eller dåligt?

Att hamna i ett avtalslöst tillstånd kan vara en rysare, särskilt om det rör en affärskritisk produkt. Plötsligt så står man där utan leveransåtagande – utan någon som är tvingad att leverera, eftersom man hade glömt att avtalstiden löpt ut. Men det här är ett problem som de flesta inköpare förebygger – man tecknar städsegröna…

Köper stora företag alltid till bättre villkor än små?

De allra flesta tar för givet att ett stort företag med sin skalfördel och förhandlingsposition alltid köper till bättre villkor än det mindre. Men ack så man kan bedra sig. Exempelvis är det många inköpare som efter företagsfusioner upptäckt att det mindre företaget faktiskt lyckats tillskanska sig bättre villkor, ibland till och med från samma leverantör. Man kan…