Standardavtal för entreprenad

I Sverige är standardavtalen de så kallade AB-avtalen från byggandets kontraktskommité, BKK, nästan helt dominerande och betraktas såväl av köpare som säljare som relativt välbalanserade (dock ej ABA 99 från Sveriges Verkstadsindustrier). Standardavtalen bygger på ett upplägg med avtalsparter i flera leveransled:

Många leverantörer försöker göra gällande Orgalime och NL-avtalen från Teknikföretagen, dessa anses dock som mycket säljarvänliga. Dessutom saknar flera av dessa verklighetsförankring, vilket gjort att de blivit bannlysta på många inköpsavdelningar.

Internationellt dominerar standardavtalen från FIDIC och UNECE. FIDIC bygger på en filosofi som involverar en slags ’oberoende’ part. Detta kan för svenska förhållanden upplevas som ovant, men har dock vissa fördelar.

Standardavtal för entreprenader

Här nedan listar vi de vanligaste standardavtalen för entreprenader.

Läs även standardavtal under IT, transport, konsulter, underhåll och varor eller allmänt om standardavtal.

 • AB 04 Allmänna bestämmelser för upphandling och avtal avseende entreprenader
 • AB 92 Utförandeentreprenad – Ersätts av AB04
 • ABT 06 Allmänna bestämmelser för totalentreprenad
 • ABT 94 Totalentreprenad – Ersätts av ABT06
 • ABT-U 07 Allmänna bestämmelser för underentreprenader på totalentreprenad
 • AB-U 07 Allmänna bestämmelser för underentreprenader
 • ABK 09 Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet
 • ABM 07 Allmänna bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet
 • UE-2015 Kontroll av underentreprenörer och bemanningsföretag

Läs mer om allmänna bestämmelser


Läs mer om avtal


Läs mer om Entreprenad


Läs mer om Kontrakt


Läs mer om standardavtal


Läs mer om villkor


Dela med dig:
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter
 • email
Skriv ut: Skriv ut:  
 • Ladda ner White paper

 • Verktyg för spendanalys

  Vill Du få kontroll över din inköpsvolym? Behöver Du ett verktyg för spendanalys?
  Spendency