| Artikel

Allmänt om underhåll

Underhållsåtaganden är mest intressanta för slutanvändaren av en produkt. Längre ner i en leveranskedja är de sparsamt förekommande. De flesta produkter kräver under sin livstid någon form av underhåll, men behovet varierar från tid till annan och mellan olika typer av produkter. Generellt sett brukar behovet öka med graden av teknisk komplexitet. En viktig produktgrupp som ofta särskiljs är roterande materiel som anses kräva mer underhåll.

Frekvens vid olika underhållsåtgärder

Se standardavtal för underhåll.