Allmänt om underhåll

Underhållsåtaganden är mest intressanta för slutanvändaren av en produkt. Längre ner i en leveranskedja är de sparsamt förekommande. De flesta produkter kräver under sin livstid någon form av underhåll, men behovet varierar från tid till annan och mellan olika typer av produkter. Generellt sett brukar behovet öka med graden av teknisk komplexitet. En viktig produktgrupp som ofta särskiljs är roterande materiel som anses kräva mer underhåll.

Frekvens vid olika underhållsåtgärder

Se standardavtal för underhåll.

 

 

Läs mer om tjänster


Läs mer om Underhåll


Dela med dig:
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • email
Skriv ut: Skriv ut:  
  • Ladda ner White paper

  • Verktyg för spendanalys

    Vill Du få kontroll över din inköpsvolym? Behöver Du ett verktyg för spendanalys?
    Spendency