| Artikel

Transporter

En mycket vanlig tjänst är transporttjänsten. Transporttjänsten kan vara mycket enkel, typ transport från A till B eller av en mycket avancerad karaktär där det ingår lagerhållning, plockning, packning, stuffning, lastning, förtullning etc. Nedan följer de viktigaste begreppen.

Bill of Lading (även Blading)
Bill of Lading (B/L) är inom internationell handel ett mycket viktigt dokument, vanligtvis anses dokumentet ha följande tre egenskaper:

  • Att utgöra bevis för att godset som beskrivs i ’Bill of Lading’ har överlämnats för transport och att säljaren har fullgjort sina skyldigheter enligt F- eller C-term (enligt INCOTERMS);
  • Att utgöra bevis för att det finns avtalsbestämmelser om frakt, antingen genom att bestämmelserna tryckts i dokumentet eller genom referens till fraktförarens allmänna bestämmelser;
  • Att ge dokumentinnehavaren rätten att kontrollera och överföra godset, så att han är den ende som kan ge instruktioner till fraktföraren medan godset är i ’transit’, samt att ha rätten emottaga godset vid destinationen (den så kallade ’document of title’ funktionen eller äganderättsdokumentet).

Många gånger utfärdas mer än en B/L, då brukar i nedre högra hörnet tilläggas frasen ”one original Bill of Lading must be surrendered duly endorsed in exchange for the goods or delivery order. IN WITNESS whereof the Master of the said Vessel has signed the number of original Bills of Lading stated below, all of this tenor and date, one of each being accomplished the other to stand void”. Vid remburser och dokumentinkasso kan bankerna kräva att få alla original eller att endast ett original utfärdas.

Cabotage
Rättighet för en transportör från ett annat land att utföra transporter mellan två inrikes platser.

Certeparti (eng. Charter party)
Vid förhandling av stora fraktavtal föregår förhandlingarna i omgångar och via korrespondens, när avtalet är klart sammanställes det i ett så kallat certeparti. Inom sjöfrakt är detta ett mycket vanligt förfarande. I folkmun kallas alla fraktavtal ibland certeparti.

Delkonossement (eng. Delivery Order, D/O)
Handling som leverantören utfärdar som stipulerar att godset avsänt och kan mottagas mot att konossementet överlämnas.

Dispachant
En form av speditör som sköter komplicerad införtullning av gods, speciellt vanligt i republiker med komplicerade system som kräver att tulltjänstemän mutas. Dispacahantavgifter ligger vanligen på 0.1-1% av det införtullade godsets värde.

Emballage (eng. Package)
Ofta offereras varor utan emballage därför att emballagets omfattning beror på transportsättet. Det är därför av stor vikt att i ett avtal få med att emballage ingår, och i det fall annan än säljaren sköter transporten, även vilken typ av emballage som ingår. Priset för emballage skiljer sig mycket beroende på emballagetypen. De vanligaste emballagetyperna är: kragpall, kartong, papperslåda, inplastad, trälåda, fat eller samlingsbenämningen sjövärdigt emballage. Det kan även vara av vikt att definiera en emballageföljd, dvs hur många artiklar som ligger i varje förpackning, hur många förpackningar av denna typ som ligger i närmaste större förpackning osv.

Fraktsedel (eng. Consignment note)
Dokument som följer med fraktföraren.

Full sats (eng. full set eller B/L)
Konossement

Intermodal transport
Förflyttning av gods och transportenhet genom att använda två eller fler transportmedel. Intermodal transport Unit (ITU) Containrar eller halvtrailrar för intermodal transport.

Kranhyra (eng. Crainage)
Rederiets ansvar brukar ibland bara sträcka sig till att fartyget ligger längs kajen. Beställaren får då betala kranhyran.

Konossement (eng. Bill of Lading)
Detta är en handling som utfärdas av en sjötransportör och som är ett erkännande på att godset mottagits för befordran. Godset lämnas ut mot att handlingen återställs (§151 Sjölagen). Samma princip kan även användas för landtransport.

Leveransklausuler
Den vanligaste metoden för att reglera hur gods ska hämtas och lämnas är genom så kallade leveransklausuler som även reglera förtulling mm. Leveransklausulen är inte ensamt ett transportavtal, men kan användas som sådant i ett köpeavtal.

Mjölkrunda (eng. Milk run)
Istället för att utföra en transport per leverantör och leveranstillfälle samordnas leveranserna i en rundtur Även det omvända kan råda, dvs en transport åt flera kunder. Detta är ett vanligt upplägg i vissa abonnemangs och förbrukningsavtal.

Mottagarfrakt (eng. Freight collect)
Vid köp av löst gods är en mycket vanlig modell att hantera frakten med mottagarfrakt. Köparen beställer godset FCA Leverantörsort och anger “Mottagafrakt: Fraktförarnamn Kontonummer 123456”. Med fördel tillägger köparen i beställningen “säljaren avropar frakten hos fraktöraren medan fraktskostnaden debiteras köparen konto hos fraktföraren”. Köparen har i sin tur ett fraktavtal med fraktföraren som exempelvis kan vara upplagt såsom pris/ (flakkvadratmeter x kilometer). Fördelen med mottagarfrakt är att fraktavropet sker smidigt samtidigt som att fraktkostnaden debiteras direkt utan vinstpåslag hos leverantören. Nackdelen är att köparen inte vet exakt när godset skeppas och när det kommer fram, dock kan köparen tillägga i beställningen “köparen skall underrättas vid skeppning om fraktdata, track-and-trace-nummer etc”.

Speditionsavtal
Avtal som innebär att en speditör får rätt att för annans räkning avsända eller mottaga gods och andra därvid relaterade handlingar.

Stacking
Stapling av containrar på varann. Strippning Urlastning i container eller annan ITU. Stuffning Inlastning i container eller annan ITU. Styckegods (breakbulk cargo) Löst gods som inte fraktas i container.

Strippning
Urlastning i container eller annan ITU.

Stuffning
Inlastning i container eller annan ITU.

Styckegods (breakbulk cargo)
Löst gods som inte fraktas i container.

Tracke-and-trace
De flesta transportfretag använder sig av track-and-trace-system, vilket innebär att det går att spåra exakt var en vara befinner sig. Ett enkelt sätt att spåra upp förlorat gods.

Transportdokument, konossement
Bill of Lading

EFFSO Tools artikel

Förfrågan, anbudsbegäran, offertbegäran

| Artikel

En anbudsförfrågan är det officiella startskottet till en upphandlingsprocess, där syftet är att få in anbud som till sist kan leda fram till ett avtal. Det finns en mängd olika sätt att utforma en förfrågan. Innan en skarp förfrågan går ut kan upphandlaren sända ut en intresseförfrågan som syftar till att fånga upp intresserade leverantörer…

Containrar. Dropshipping.

Sourcing via dropshipping

| Blogginlägg

Om du jobbar med sourcing, logistik, inköp eller exempelvis driver en e-handelsverksamhet har du säkert kommit i kontakt med termen “dropshipping”. Denna typ av sourcing är idag knappast ny men har nästintill revolutionerat dagens e-handel. “Dropshipping” beskrivs ibland som ett paradigmskifte som bidragit till och skapat förutsättningar för uppstickare att utmana många av de stora…