Artiklar

Bland våra artiklar hittar du grundläggande fakta om metoder, strategier och verktyg som du som inköpare kan behöva i ditt dagliga arbete. Välkommen till EFFSO Tools!

Kategorier


EFFSO Tools artikel

Intressentanalyser

Intressentanalyser är vanliga inom förändringsprojekt, förändringar som handlar om omorganisation, processförändringar eller någon form av sourcingprojekt. Exempelvis: Outsourcingprojekt Insourcingprojekt Leverantörsbyten Produktförändringar Processförändringar Fastställande av sourcingplan Anledningen till att det behövs intressentanalyser är främst för…

EFFSO Tools artikel

Lagstiftning

Inköparens viktigaste lagar Avtalslagen Köplagen Produktansvarslagen Internationella lagar EUR-Lex Internationella köplagen, CISG UNILEX, UNIDROIT och CISG UCC Sidor med juridisk information Jureka

EFFSO Tools artikel

Inköpsorganisation

Det finns en stor mängd sätt att organisera inköpsarbete, valet av organisationsmodell beror ofta på branschtillhörighet, organisationens storlek, historisk bakgrund mm. Det går därför inte att uttala några huvudregler för hur inköpsverksamhet…

EFFSO Tools artikel

Inköpspolicy, code of conduct

Inköpspolicyn är ledningens viktigaste verktyg för styrning av inköpsverksamheten. Inköpspolicyn formar inköpspolitiken och den övergripande inköpsstrategin. I en decentraliserad inköpsorganisation får denna policy stor betydelse, eftersom det handlar om att få en mängd…