Intressentanalyser

Intressentanalyser är vanliga inom förändringsprojekt, förändringar som handlar om omorganisation, processförändringar eller någon form av sourcingprojekt. Exempelvis:

 • Outsourcingprojekt
 • Insourcingprojekt
 • Leverantörsbyten
 • Produktförändringar
 • Processförändringar
 • Fastställande av sourcingplan

Anledningen till att det behövs intressentanalyser är främst för att identifiera de bästa arbetsvägarna fram till bra beslut. Dvs man undersöker var det finns stöd och var det finns motgång.

En intressentanalys kan vara en enkel matris där man identifierar fyra kategorier: Drivkrafter är personer som har en stark vilja att driva igenom (därför att de ser fördelar med målet). Motkrafterna omfattar de som motarbetar beslutet därför att ser sig som förlorare eller drar på sig merarbete. Medjälparna har kanske inte så stora vinningar, men heller inget att förlora. De kanske bara vill vara med om ett ”vinnande koncept”. Beslutsfattarna fattar beslut om åtgärden. Ungefär så här kan analysen se ut:

Intressentanalys

Därefter följer användandet av analysen. De fyra kategorierna behandlas olika. Beslutsfattarna måste informeras mycket och ofta så att de har möjlighet att påverka inriktningen och känner att de när som helst har möjlighet att dra i bromsen. Drivkrafterna blir ofta nyckelspelare i organisationen medan medhjälparna tas in vid behov. Motkrafterna är de som är svårast att hantera. Här gäller det att på många olika sätt försöka övertyga och få dem med på tåget. En variant är att försöka ta in dem som gisslan i styrgrupp eller projektgrupp, där de får stor rätt att påverka, detta kallas kooptering. Överhuvudtaget är det viktigt att ha täta möten med motkrafter och beslutsfattare.

Ovan beskriven intressentanalys kan lätt uppfattas som kontroversiell, och bör inte spridas i detta format. Den hålls helst i en snäv krets. Istället rekommenderas att göra en officiell utgåva, exempelvis en engagemangsmatris (RASCI eller RACI):

En annan metod är Mendelowmatrisen, vilket är en fyrfältad kvadrantanalys. Mendelow klassificerar intressenterna utifrån två aspekter: 1.Intressenternas inflyttande och 2.Intressegrad:

Mendelow skapar på detta sätt fyra kategorier:

Mendelowmatris

Lågt inflytande och litet intresse är personer som kan konsulteras vid behov. Lågt inflytande och högt intresse informeras och konsulteras vid behov. Lågt intresse och stort inflytande måste få sina behov tillfredsställda annars kan de ställa till med besvär. Högt intresse och högt inflytande är de nyckelspelare som måste konsulteras och tillfredställas vid varje steg därför att deras aktiva stöd är nödvändigt.

Dela med dig:
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter
 • email
Skriv ut: Skriv ut:  
 • Ladda ner White paper

 • Verktyg för spendanalys

  Vill Du få kontroll över din inköpsvolym? Behöver Du ett verktyg för spendanalys?
  Spendency