| Artikel

PPAP

PPAP är en kvalitetsdisciplin mot leverantörsbasen som syftar till att säkerställa att varje leverantör har förstått och korrekt applicerat de kvalitetsverktyg/krav som kunden ställer. PPAP används bland annat av Volvo och Scania i Sverige samt Ford och GM globalt.

PPAP används i första hand vid framtagandet av en ny komponent, men sträcker sig över hela livscykeln för komponenten. Några närbesläktade begrepp är SQAP och SPTT. Typiskt sätt identifierar leverantören en person som är ansvarig för att ta fram PPAP dokumentationen. Beroende på storleken av uppdraget och företaget är detta samma person som projektledaren eller en 100% dedikerad kvalitetsresurs.

I PPAP ingår som standard 18 kontrollpunkter som ska kompletteras, dessa är;

 1. Versionssäkrad ritning
 2. Aktoriserade ECN (Engineering Change Notifications)
 3. Engineering Approval
 4. Design FMEA
 5. Processflödesdiagram
 6. PFMEA
 7. Kontrollplaner
 8. Gage R&R
 9. Dimensionskapabilitet
 10. Materialtester
 11. Statistisk processstyrning
 12. Laboratoriecertifikat
 13. ARI – Apperance Approval Report
 14. Utfallsprov (samples)
 15. Signerade boundary samples
 16. Jig- och fixturspecifikationer
 17. Kundspecifik kravlista
 18. PSW – Part Submission Warrant

 

Jonas Svanäng

EFFSO Tools artikel

Våga ta klivet in i, stanna kvar och utvecklas i inköpsvärlden!

| Blogginlägg

Svagt intresse för inköp hos studenterna Enligt Sveriges Ingenjörer var det 2014 mindre än en procent av nyutexaminerade civilingenjörer som började sin karriär inom inköp. Varför är intresset så lågt? Civilingenjörer är idag en vanlig bas för rekrytering av inköpare och varje år examineras ca 3 500 civilingenjörer i Sverige. Under en föreläsning som EFFSO…

EFFSO Tools artikel

Tillitsmätning – ett sätt utveckla en affärsrelation

| Blogginlägg

Mognadsmodeller är vanliga verktyg för att mäta inköpsverksamhet. Vi mäter organisationens inköpsmognad, medarbetarnas kommersiella mognad eller kanske företagets IT-mognad. Men kan man tillämpa metodiken på en affärsrelation? Nja, för relationer kanske man inte kan tala om mognad på samma sätt. Istället talar man om andra värdeskalor. En vanlig skala är samarbetsorientering – konkurrensorientering, en annan…

EFFSO Tools artikel

Kollegial granskning

| Blogginlägg

Inom många verksamhetsgrenar är det populärt att utveckla sig genom olika former av kollegiala utbyten. Möjligheterna är många. I den enklaste formen kan man luncha med en yrkeskollega eller så åker man iväg på kurs eller seminarium för att både förkovra sig och att deltaga i en kollegial tankesmedja. En annan intressant form är s.k….