| Artikel

Leverantörsakademi

Supplier improvement academy, eller leverantörsakademi, innebär att man tillsammans med 6-12 icke-konkurrerande leverantörer (åtminstone inte i grupper om 6) drar igång en förbättringsakademi. Leverantörerna identifierar ett problem de har till kunden och tillsammans kommer kund och leverantörer att hjälpas åt att lösa dessa problem. Kunden bidrar med struktur och utbildning kring problemlösning, samt coachning igenom problemlösningenför att hjälpa leverantören genom problemlösningen.

Aktiviteten kan användas i olika situationer med olika fokus. De främästa områdena brukar vara;
  • I riktning mot leverantörsutveckling kan det användas tillsammans med mer strategiska leverantörer för att skapa gemensamma förbättringsplaner
  • i riktning mot mer problemskapande leverantörer kan det vara ett bra sätt att lära ut en strukturerad problemlösningsmetodik för att minska problem från dessa leverantörer
  • Det kan även användas för att hjälpa mindre, lokala leverantörer, som inte har så mycket egna medel att utvecklas. På detta sätt tar man dessutom ett större samhällsansvar.

Det är ytterst viktigt att, innan man startar, definiera vilka typer av leverantörer som ska ingå och varför. Först internt för att sedan kunna kommunicera det med leverantörsbasen i stort.

Jonas Svanäng
Affärskvinna diskuterar på ett möte

Tail spend: Kostnaden för en stor leverantörsbas blir större och större

| Blogginlägg

En vanlig riktlinje för inköpsavdelningar är att det är viktigt att konsolidera sin spend till ett färre antal leverantörer. Inköp samlar volymer hos färre leverantörer för att få bättre priser och mer effektiva processer, vilket i sin tur sparar organisationen pengar. Trots detta är det inte ovanligt att det smyger sig in några leverantörer som…