Leverantörsakademi

Supplier improvement academy, eller leverantörsakademi, innebär att man tillsammans med 6-12 icke-konkurrerande leverantörer (åtminstone inte i grupper om 6) drar igång en förbättringsakademi. Leverantörerna identifierar ett problem de har till kunden och tillsammans kommer kund och leverantörer att hjälpas åt att lösa dessa problem. Kunden bidrar med struktur och utbildning kring problemlösning, samt coachning igenom problemlösningenför att hjälpa leverantören genom problemlösningen.

Aktiviteten kan användas i olika situationer med olika fokus. De främästa områdena brukar vara;
  • I riktning mot leverantörsutveckling kan det användas tillsammans med mer strategiska leverantörer för att skapa gemensamma förbättringsplaner
  • i riktning mot mer problemskapande leverantörer kan det vara ett bra sätt att lära ut en strukturerad problemlösningsmetodik för att minska problem från dessa leverantörer
  • Det kan även användas för att hjälpa mindre, lokala leverantörer, som inte har så mycket egna medel att utvecklas. På detta sätt tar man dessutom ett större samhällsansvar.

Det är ytterst viktigt att, innan man startar, definiera vilka typer av leverantörer som ska ingå och varför. Först internt för att sedan kunna kommunicera det med leverantörsbasen i stort.

Jonas Svanäng

Vägen till engagerade och lojala leverantörer

Inköp är allt annat än standardiserat arbetssätt. När jag träffar olika inköpare hör jag ord som differentiera, segmentera, stratifiera, klassificera etc. Orden syftar till att dela upp produkter, leverantörer, frågeställningar mm. i olika kategorier, vilka sedan ges olika angreppssätt. Men i de allra flesta fall handlar det om en företagsintern analys och inte något som…

Leverantörsinnovationer – lärdomar från IKEA

Även om förbättringar skapas av och med leverantörer inom områden såsom produkt-, material- eller teknikutveckling, är de ofta begränsade av det industriella sammanhanget och en kostsam infrastruktur. Det är inte ovanligt att de största innovationerna skapas av människor som inte är belastade av traditionellt branschtänkande. Jag inleder den här artikeln med två exempel på hur…

Första steget mot bättre nätverksköp

För ungefär ett halvt sekel sedan hände något, kanske var det när transistorn blev var mans egendom. Teknikutvecklingen rasade iväg i ett tempo som aldrig förr. Först kom hårdvaran och tätt efter mjukvaran. I dag går det förmodligen flera miljoner mjukvaruutvecklare på hårdvarans dito. Dessutom finns behov av kortare produktlivscykler och behoven ställer krav på…