| Artikel

Leverantörsakademi

Supplier improvement academy, eller leverantörsakademi, innebär att man tillsammans med 6-12 icke-konkurrerande leverantörer (åtminstone inte i grupper om 6) drar igång en förbättringsakademi. Leverantörerna identifierar ett problem de har till kunden och tillsammans kommer kund och leverantörer att hjälpas åt att lösa dessa problem. Kunden bidrar med struktur och utbildning kring problemlösning, samt coachning igenom problemlösningenför att hjälpa leverantören genom problemlösningen.

Aktiviteten kan användas i olika situationer med olika fokus. De främästa områdena brukar vara;
  • I riktning mot leverantörsutveckling kan det användas tillsammans med mer strategiska leverantörer för att skapa gemensamma förbättringsplaner
  • i riktning mot mer problemskapande leverantörer kan det vara ett bra sätt att lära ut en strukturerad problemlösningsmetodik för att minska problem från dessa leverantörer
  • Det kan även användas för att hjälpa mindre, lokala leverantörer, som inte har så mycket egna medel att utvecklas. På detta sätt tar man dessutom ett större samhällsansvar.

Det är ytterst viktigt att, innan man startar, definiera vilka typer av leverantörer som ska ingå och varför. Först internt för att sedan kunna kommunicera det med leverantörsbasen i stort.

Jonas Svanäng
Affärskvinna diskuterar på ett möte

Tail spend: Kostnaden för en stor leverantörsbas blir större och större

| Blogginlägg

En vanlig riktlinje för inköpsavdelningar är att det är viktigt att konsolidera sin spend till ett färre antal leverantörer. Inköp samlar volymer hos färre leverantörer för att få bättre priser och mer effektiva processer, vilket i sin tur sparar organisationen pengar. Trots detta är det inte ovanligt att det smyger sig in några leverantörer som…

Detaljbild på ett gäng personer som sitter vid ett konferensbord och har möte.

Att avsluta en leverantörsrelation i förtid

| Artikel

Leverantörsrelationer inleds normalt sett med en förhoppning om ett oproblematiskt samarbete under hela avtalstiden. Ofta tänker man sig en längre relation med avtalsförlängningar och en positiv utveckling. Men så blir det inte alltid. Det finns tillfällen då man till och med behöver avsluta en leverantörsrelation i förtid dvs innan avtalstiden löpt till ända.