Tjänster

Tjänster brukar definieras som arbeten eller andra åtaganden som inte innebär att något fysiskt gods överlämnas, mer än möjligen dokumentation. Uthyrning av utrustning brukar dock betraktas som en tjänst, eftersom den inte byter ägare. De flesta refererar leverans av tjänster såsom konsulttjänster, bemanning etc, eftersom dessa hör till de vanligaste kategorierna, men inom begreppet tjänster ryms mycket mer.

Intresseområden under Tjänster


Artiklar under Tjänster


Dela med dig:
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • email
  • Ladda ner White paper

  • Verktyg för spendanalys

    Vill Du få kontroll över din inköpsvolym? Behöver Du ett verktyg för spendanalys?
    Spendency