Standardavtal IT, El, Tele

IT-branschens standardavtal är kända för att vara mycket leverantörsvänliga och det är mycket få som kan klassas som s.k. förhandlade standardavtal, det finns därför all anledning att se sig för mer än en gång före ett avtalstecknande. Tyvärr är också IT-branschen den bransch som är sämst med att publicera sin standardavtal elektroniskt och därför finns, i motsats till andra branscher, få av dem på nätet. Detta är huvudanledningarna till att de flesta inköpsorganisationer utformar egna mer balanserade standardavtal för IT-området.

Nedan finns en sammanställning av de viktigaste standardavtalen, med tyvärr få länkar till sidor som publicerar dem.

 • Allmänna bestämmelser – IT-Underhåll
 • Allmänna bestämmelser Elektroniska tjänster för publika nät
 • Allmänna bestämmelser Internetprojekt
 • Allmänna bestämmelser IT-Drift
 • Avtal IT-Drift
 • Allmänna bestämmelser – IT-Projekt
 • Allmänna bestämmelser IT-Tjänster
 • AVTAL90 Allmänna bestämmelser maskin- och programprodukter
 • Avtal 90 version 2004 Kontraktsmall
 • Avtal 90 Underhåll av maskin- och programprodukter
 • Allmänna Leveransvillkor 91 Allmänna leveransbestämmelser från IT-företagen, för leverans av datorer och kontorsvaror
 • DS96 Allmänna bestämmelser för avtal om datatjänster, IT Företagens branschorganisation
 • EDEL 98 A engelsk Allmänna licensvillkor för leverans av programprodukter
 • EDI96, Allmänna villkor meddelandutväxlingsavtal
 • HAMIT99 Allmänna Villkor -webb-utveckling
 • Leasing 93 IT-Företagen, Särskilda bestämmelser vid överlåtelse till leasingbolag
 • NPV01 Tillägg till NL01 vid leverans av programvara
 • Orgalime SW 01 General conditions for computer software
 • Teletjänster Konsument IT Företagens standardavtal, 1991
 • Teletjänster 93 IT Företagen Allmänna bestämmelser teletjänster
 • Tjänster 92 IT Företagen Allmänna bestämmelser tjänster
 • Utveckling 92 IT Företagen Allmänna bestämmelser utveckling
 • Wasa data allmänna villkor internetabonnemang

Se andra standardavtal.

Köper stora företag alltid till bättre villkor än små?

De allra flesta tar för givet att ett stort företag med sin skalfördel och förhandlingsposition alltid köper till bättre villkor än det mindre. Men ack så man kan bedra sig. Exempelvis är det många inköpare som efter företagsfusioner upptäckt att det mindre företaget faktiskt lyckats tillskanska sig bättre villkor, ibland till och med från samma leverantör. Man kan…

ICC General Conditions of Sale

Relativt neutralt avtal, men som kanske är ganska allmänt hållet, bra beskrivning av olika betalningar mot säkerhet mm. Att tänka på 7. Säljaren behåller äganderätten till dess godset är till fullo betalt. 8. Leveransvillkoret är EXW. En köpare bör alltid minst erfordra FCA. 10.1 Maximala leveransböter är endast 5%, vilket många köpare anser lågt. 11.1…