| Artikel

Standardavtal IT, El, Tele

IT-branschens standardavtal är kända för att vara mycket leverantörsvänliga och det är mycket få som kan klassas som s.k. förhandlade standardavtal, det finns därför all anledning att se sig för mer än en gång före ett avtalstecknande. Tyvärr är också IT-branschen den bransch som är sämst med att publicera sin standardavtal elektroniskt och därför finns, i motsats till andra branscher, få av dem på nätet. Detta är huvudanledningarna till att de flesta inköpsorganisationer utformar egna mer balanserade standardavtal för IT-området.

Nedan finns en sammanställning av de viktigaste standardavtalen, med tyvärr få länkar till sidor som publicerar dem.

 • Allmänna bestämmelser – IT-Underhåll
 • Allmänna bestämmelser Elektroniska tjänster för publika nät
 • Allmänna bestämmelser Internetprojekt
 • Allmänna bestämmelser IT-Drift
 • Avtal IT-Drift
 • Allmänna bestämmelser – IT-Projekt
 • Allmänna bestämmelser IT-Tjänster
 • AVTAL90 Allmänna bestämmelser maskin- och programprodukter
 • Avtal 90 version 2004 Kontraktsmall
 • Avtal 90 Underhåll av maskin- och programprodukter
 • Allmänna Leveransvillkor 91 Allmänna leveransbestämmelser från IT-företagen, för leverans av datorer och kontorsvaror
 • DS96 Allmänna bestämmelser för avtal om datatjänster, IT Företagens branschorganisation
 • EDEL 98 A engelsk Allmänna licensvillkor för leverans av programprodukter
 • EDI96, Allmänna villkor meddelandutväxlingsavtal
 • HAMIT99 Allmänna Villkor -webb-utveckling
 • Leasing 93 IT-Företagen, Särskilda bestämmelser vid överlåtelse till leasingbolag
 • NPV01 Tillägg till NL01 vid leverans av programvara
 • Orgalime SW 01 General conditions for computer software
 • Teletjänster Konsument IT Företagens standardavtal, 1991
 • Teletjänster 93 IT Företagen Allmänna bestämmelser teletjänster
 • Tjänster 92 IT Företagen Allmänna bestämmelser tjänster
 • Utveckling 92 IT Företagen Allmänna bestämmelser utveckling
 • Wasa data allmänna villkor internetabonnemang

Se andra standardavtal.

EFFSO Tools artikel

Prismodeller

| Artikel

Priset för en produkt bestäms av faktorerna produktkostnader, kundvärde, marknadsvärde och prismodell. Produktkostnaderna är de kostnader som leverantören har för att utveckla, tillverka och sälja produkten. Kundvärdet är det värde produkten har hos kunden, exempelvis genom kostnadsbesparingar eller värdet i nästa försäljningsled. Marknadsvärdet är det värde produkten har på marknaden och beror på tillgång och…

EFFSO Tools artikel

Leveransvillkor, leveransklausuler

| Artikel

Leveransklausul är ett avtalsbegrepp som beskriver avtalsparternas ansvar vid transport och överlämnande av gods. Leveransklausuler regleras oftast via lagstiftning, rättspraxis eller vedertagna standardavtal, men en del avtalsskribenter väljer att skriva en egen avtalstext. Det vanligaste innehållet i en leveransklausul brukar utgöra ansvar vid lastning, transport, lossning, riskövergång, försäkringar och tulldokument. Leveransklausuler (eng. Delivery term) benämner…