Artiklar

Bland våra artiklar hittar du grundläggande fakta om metoder, strategier och verktyg som du som inköpare kan behöva i ditt dagliga arbete. Välkommen till EFFSO Tools!

Kategorier


EFFSO Tools artikel

Remburs, Letter of Credit

En remburs är en internationellt accepterad betalningsanmodan, där en bank, svensk eller utländsk, övertar betalningsansvaret mot att leverantören uppfyller de i rembursen stipulerade villkoren. (mer …)

EFFSO Tools artikel

Entreprenadövertaganden

Ett av de viktigaste villkoren i entreprenadkontrakt är det så kallade övertagandet. I enkla termer kan övertagandet beskrivas med en kontroll om att entreprenaden överensstämmer med kontraktet och att beställaren övertar ansvaret.…

EFFSO Tools artikel

Allmänt om underhåll

Underhållsåtaganden är mest intressanta för slutanvändaren av en produkt. Längre ner i en leveranskedja är de sparsamt förekommande. De flesta produkter kräver under sin livstid någon form av underhåll, men behovet varierar…