Sourcing och marknadsanalys

Steget att söka nya produkter och leverantörer varierar i längd beroende på vad inköparen har för syften. En inköpare som söker helt nya produkter kan lägga betydligt mer energi än den som bara vill känna av vad marknaden kan erbjuda. De flesta större sourcingaktiviteter brukar syfta till att finna produkter och leverantörer med:

 • Lägre pris eller totalkostnad,
 • Högre teknisk nivå eller prestanda,
 • Bättre kvalitet eller mindre felfrekvenser,
 • Kortare ledtider eller högre leveransprecision,
 • Helt nya produkter som inte finns i existerande sortiment

Det är dock förknippat med relativt stora kostnader att dra igång omfattande sourcingaktiviteter, därför är det i allra högsta grad viktigt att ett strategiskt val görs av vilka sortiment som ska bearbetas.

Marknadsanalys

En större sourcingaktivitet brukar börja med en marknadsanalys, en sådan kan bestå i någon eller några av följande nivåer:

 • Geografisk nivå, analys av land eller region
 • Branschnivå, analys av den bransch där tänkta leverantörer verkar
 • Företagsnivå, analys eller bedömning av tilltänkta leverantörer
 • Produktnivå, bedömning av möjliga produkter

Leverantörssökning

När marknadsanalysen börjar nå nivåerna företagsnivå och produktnivå brukar den betraktas som ren sourcing eller leverantörssökning. Ren sourcing brukar vara en stegvis process där stegen brukar vara:

 1. Sökning i öppna leverantörsdatabaser, kataloger, branschtidningar etc
 2. Upprättande av lista över potentiella leverantörer (s.k. långlista)
 3. Utskick av intresseförfrågan, inhämtande av företags- och
  produktinformation
 4. Sammanställning (och eventuell prekvalificering av leverantörer).
 5. Fördjupad leverantörsbedömning
 6. Prekvalificering och beslut om vilka leverantörer som får anbudsförfrågan (s.k. kortlista)
 7. Utskick av anbudsförfrågan
 8. Kvalificering och val av leverantör(er)

Det är lämpligt att under processen upprätta en leverantörsdatabas över potentiella och prekvalificerade leverantörer. Processen brukar utnyttja organsiationens process för leverantörsbedömning.

Sourcingstrategier

Inom sourcing förekommer även strategier som är intimt förknippade med sortimentsstrategierna:

Förstaledssourcing (first tier sourcing)

Sourcing efter leverantörer vars produkter betalas och levereras direkt mellan beställaren och leverantören.

Andraledssourcing (second tier sourcing)

Sourcing efter underleverantörer som levererar till (samt fakturerar till) beställarens leverantör. Andraledssourcing kan indelas i direkt och indirekt sourcing. Vid direkt andraledssourcing kan produkterna identifieras av beställarens krav och specifikationer, medan vid indirekt andraledssourcing så måste produkterna identifieras på annat sätt.

Single sourcing

Brukandet av en enda leverantör inom en viss inköpskategori.

Dual sourcing, multiple sourcing

Brukandet av två eller flera leverantörer för en inköpskategori.

Hybridsourcing

Singlesourcing på sammansättningsnivå men multiple sourcing på komponentnivå.

Sole sourcing

I det fall då det på marknaden endast finns en leverantör att tillgå.

Leverantörsdatabaser

Svenska leverantörsdatabaser

Industritorget
Kentregistret
Kommuninfo
Kompass
Maskinkontakt
MaskinNet, Maskinleverantörer

Proff
SafeTrade
VVerko

Internationella leverantörsdatabaser

Barbour
EC21
EUROPAGES
FirstSource
Kellysearch
Nordicnet
NetComponents, elektroniska komponenter
OPUS
Solosource

Läs mer om inköpsanalys


Dela med dig:
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter
 • email
Skriv ut: Skriv ut:  
 • Ladda ner White paper

 • Verktyg för spendanalys

  Vill Du få kontroll över din inköpsvolym? Behöver Du ett verktyg för spendanalys?
  Spendency