Standardavtal för varor

Det finns en rad svenska och internationella standardavtal för varor, några av dem är branschavtal som är mycket leverantörsvänliga, andra är så kallade förhandlade standardavtal som innehåller betydligt mer jämvikt mellan parterna. Nedan finns några av de viktigaste avtalen listade. Länkarna går antingen till en extern sida som publicerar dokumentet eller en sida med generella kommentarer kring avtalet. Vissa utgivare har inte släppt sina standardavtal för publicering, då saknas helt länk och de anges då endast med rubrik.

Läs även om andra standardavtal.

Exempel på standardavtal för varor

Allmänna bestämmelser Plast
Allmänna leveransbestämmelser vid försäljning av papper, papp och förbrukningsartiklar
AA VVS 05 Allmänna leveransbestämmelser avseende VVS- och VA-material för yrkesmässig verksamhet
AIS-89, Allmänna handelsvillkor för statliga köp av handelsvaror, Norsk
AKS 89 ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR
ALBIF 2000 Allmänna bestämmelser för leverans av järn – och stålprodukter mm
ALF 92 Allmänna leveransbestämmelser fabriksbetong
ALG02 Allmänna leveransvillkor för grafiska presentationer
ALGS 89 Allmänna leveransbestämmelser för grus- och stenmaterial
ALG2007 Allmänna leveransbestämmelser för gaser
ALH 2005 Allmänna leveransbestämmelser för försäljning till återförsäljare av elektriska hushållsapparater
ALV93 Allmänna leveransvillkor fastställda av Grafiska Leverantörsföreningen
ABM 07 Allmänna bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet
ABM 92 Allmänna bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet
ABM 92 Fabriksbetong Branschspecifikt tillägg till ABM 92 för leverans av fabriksbetong
ABM 92 Ballast Branschspecifikt tillägg till ABM 92 för grus- och stenmaterial
ABM 92 VA Branschspecifika tillägg till ABM 92 för VA material
ABM 92 Asfalt Branschspecifikt tillägg till ABM 92 för asfaltprodukter
ABM 92 BR Tillägg till ABM 92 för leverans av betongelement och andra varor
ABM BF 98 Branschspecifikt tillägg till ABM 92 för balkongleveranser
ABM 92 Tillägg för planglasleveranser
AKS89, Allmänna kontraktsvillkor för statlig upphandling, engelsk
ALEM 81 Allmänna leveransbestämmelser för elektrisk materiel
ALEM95 Allmänna leveransbestämmelser avseende elektrisk materiel för leverans och användning
ALOS81 Allmänna bestämmelser av år 1981 för leverans av gods (utan montage) till den offentliga sektorn.
ALOS05 Allmänna bestämmelser av år 2005 för leverans av gods (utan montage) till den offentliga sektorn.
BFS2003, Leveransvillkor Storköksleveranser
BHR 96 Branschspecifika leveransbestämmelser avseende hissar, rulltrappor och rullramper utgivna
Kommentarer till ECE188 Allmänna bestämmelser för leverans av maskiner för import och export
ECE188 eller UNECE188 General conditions for the supply of plant and machinery for export
ECE 188 i Wordformat
ECE730 eller UNECE730 General Conditions of Sale for the Import and Export of Durable Consumer Goods and of other Engineering Stock Articles
ECE/TRADE/169
EHL 2005 IK
EHL Bygg 2005
EHL Reparation 2003
EHL Reservdel 2003
EL98 Svensk Elektronikindustriföreningens leveransbestämmelser
EPCIA2003 Handel med elektroniska komponenter, Engelsk
FVU05, Allmänna bestämmelser för leveranser av fordonsverkstadsutrustning
ICC 556 Model Form International Sale Contract kommentarer
IML2000, kommentarer, Allmänna leveransbestämmelser komponent, mät och test, lab och analys, process och elektronikproduktion
IML2000 Allmänna leveransbestämmelser komponent, mät och test, lab och analys, process och elektronikproduktion
KYLA04, tillägg till NL01, Leveransbestämmelser
Lantbruk 05 Leveransbestämmelser för lantbruksmaskiner
LFG03, Allmänna leveransbestämmelser för leverans av påbyggnationer som karosserier, tippar, kranar mm.
LFG 03, d:o engelsk
LM 84 Allmänna bestämmelser för leverans och montage av maskiner samt annan mekanisk yrkesmässig verksamhet
Maskin 03, Allmänna Bestämmelser för Leveranser av Anläggninsmaskiner och Tillbehör, Redskap mm för Yrkesmässig Verksamhet
NL01 Allmänna bestämmelser för leverans av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning
NL92, kommentarer, Allmänna bestämmelser för leverans av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning
NLG 03, Norsk
NLS95  Allmänna leveransbestämmelser för leveranser av mängdvaror av standardkaraktär
NLT01 Tillägg till NL01 avseende mindre omfattande montage
Orgalime S 2000, kommentarer, Allmänna villkor för leverans av mekaniska, elektriska och elektroniska produkter
Orgalime S2000 General conditions for the supply of Mechanical, Electrical and electronic products
Orgalime SC96 General Conditions for the supply of specially designed and manufactured components
Orgalime SC 96 Allmänna villkor för speciellt konstruerade och tillverkade produkter
PEFLEV 2001, Leveransbestämmelser för slagna pålar och arbete med stålspont
Planglas 2001, Branschspecifika tillägg till ABM för planglasleveranser
PUMP 01, Allmänna leveransbestämmelser
PV 01 Allmänna villkor för betongpumpning
RESUT 05 Leverans. och garantibestämmelsser för reservdelar, utbyteskomponenter och reparationer
SBF05, Allmänna leveransbestämmelser, Sveriges Bildelsgrossister
SLB03
SSG Teknik & Plast & Kemiföretagen, Allmänna bestämmelser för leverans av kemikalier och tillsatsmedel till skogsindustrin
STYT99 Allmänna leveransvillkor för handel med elektriska materiel
Stål och metall 2007
TKL04 Allmänna försäljningsvillkor, Tekniska Handelsförbundet
VARA 05:1 Allmänna leveransvillkor Försvarets materialverk
ZVEI2002 Handel med elektriska och elektroniska komponeneter, engelsk-tysk-version

Företagsspecifika standardavtal
KTH:s Allmänna kommersiella villkor för leverans av vara till Kungliga Tekniska Högskolan
D:o engelska
ABB addendum to Orgalime S2000
Certex inköpsvillkor
Kendrion, Automotive materials
Naturgashandel, allmänna villkor
EL 2004 N, Allmänna avtalvillkor för försälning av el
Allmänna avtalsvillkor för försäljning av gas
Exempel på standardvillkor för industrikemikalier ooch plast

Läs mer om allmänna bestämmelser


Läs mer om standardavtal


Läs mer om Varor


Dela med dig:
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • email
Skriv ut: Skriv ut:  
  • Ladda ner White paper

  • Verktyg för spendanalys

    Vill Du få kontroll över din inköpsvolym? Behöver Du ett verktyg för spendanalys?
    Spendency