IML 2000 – kommentarer

IML 2000 Komponent, mät, test, lab, analys, process och datakomponent

Extremt säljarvänligt avtal, är närmast att betrakta som ett ensidigt avtal. Ur köparsynvinkel bör detta avtal undvikas, NL92 är bättre. Den äldre IML91 var helt orimligt säljarvänlig, innehåller massor av friskrivningar.

Att tänka på

2. Säljaren frånsäger sig ansvar för givna uppgifter. En köpare kan aldrig gå med på en sådan skrivning.

6. Säljaren frånsäger sig ansvar att förpacka varan, vilket är helt orimligt, eller ett sätt att lura köparen på extra betalning för att förpacka varan.

14. Vitesprocentsatsen 0.25% per vecka vid order över 500.000 är att betrakta som mycket låg.

20. Säljaren kan kräva kompensation kostnadsökningar såsom växelkursförändringar, förändring av skatter mm, vilket är mycket oförmånligt ur köparens synvinkel, en köpare exkluderar alltid denna paragraf.

22. Säljaren har återtagandeförbehåll.

24. Endast 1 års garantitid, de flesta kunder kräver numera 2 år. Observera att köparen måste reklamera inom 15 dagar efter det att han upptäck felet.

26. Köparen måste bära kostnaden för transport av felaktig vara, detta ansvar har inte köparen i villkor som NL92, S92 mfl. Säljaren har rätt att komma undan en felaktig produkt genom att ta tillbaks produkten och betala tillbaka köpeskilling minus slitage.

34. Säljaren frånskriver sig ansvar för uteblivna leveranser från underleverantörer. Inget annat standardavtal anger detta som befrielsegrund.

39. Säljaren begränsar sin skadeståndskyldighet till 10 basbelopp.

40. Tvist löses i domstol om beloppet understiger 10 basbelopp.

Gällande lag anges ej, bör regleras om leverantören är utländsk.

Läs mer om standardavtal


Läs mer om Varor


Dela med dig:
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • email
Skriv ut: Skriv ut:  
  • Ladda ner White paper

  • Verktyg för spendanalys

    Vill Du få kontroll över din inköpsvolym? Behöver Du ett verktyg för spendanalys?
    Spendency