ICC General Conditions of Sale

Relativt neutralt avtal, men som kanske är ganska allmänt hållet, bra beskrivning av olika betalningar mot säkerhet mm.

Att tänka på

7. Säljaren behåller äganderätten till dess godset är till fullo betalt.

8. Leveransvillkoret är EXW. En köpare bör alltid minst erfordra FCA.

10.1 Maximala leveransböter är endast 5%, vilket många köpare anser lågt.

11.1 Säljaren har endast ansvar för avvikelser (fel) i leveransen under ett år från leveransdatum.

Städsegröna avtal – Bra eller dåligt?

Att hamna i ett avtalslöst tillstånd kan vara en rysare, särskilt om det rör en affärskritisk produkt. Plötsligt så står man där utan leveransåtagande – utan någon som är tvingad att leverera, eftersom man hade glömt att avtalstiden löpt ut. Men det här är ett problem som de flesta inköpare förebygger – man tecknar städsegröna…

Avropsbeordring och avropsorder

I många fall består en avtalssituation i att parterna ingått ett ramavtal, utan bestämda kvantiteter. En liknande situation är leveransavtal utan exakt givna leveranstidpunkter. I dessa båda fall måste köparen signalera till leverantören när och hur mycket som ska levereras. Här beskrivs de vanligaste metoderna för sådan signalering: Skriftlig avropsorder Köparen översänder en skriftlig order…