ICC General Conditions of Sale

Relativt neutralt avtal, men som kanske är ganska allmänt hållet, bra beskrivning av olika betalningar mot säkerhet mm.

Att tänka på

7. Säljaren behåller äganderätten till dess godset är till fullo betalt.

8. Leveransvillkoret är EXW. En köpare bör alltid minst erfordra FCA.

10.1 Maximala leveransböter är endast 5%, vilket många köpare anser lågt.

11.1 Säljaren har endast ansvar för avvikelser (fel) i leveransen under ett år från leveransdatum.

Att bemöta begäran om prisökningar från leverantörer

Som inköpare är vi vana vid att hantera situationen när leverantörer kommer med önskemål om normala prisökningar vid definierade tillfällen inom ramen för ett avtal. Det hanterar vi med hjälp av index och/eller förhandling. Det blir betydligt svårare när leverantören kontaktar oss och begär mycket stora prisökningar på grund av extraordinära situationer som råvarubrist, politiska…

Ramavtal, avropsavtal

Vad är ett ramavtal? Ramavtal är ett samlingsbegrepp för köpeavtal som bildar ramverk för kommande köp av generisk natur. Ramverket i sig liknar vilket annat köpeavtal som helst, med allmänna och särskilda avtalsvillkor. Det som gör avtalet till ramavtal är de särskilda villkor som reglerar avrop av kommande köp. Det är dessa avropsorder som binder…