Orgalime S2000 – kommentarer

Fullständigt namn:
Orgalime S2000, SE94 General Conditions for the Supply and Erection of Mechanical, Electrical and Associated Electronic Products

Att tänka på

11. Observera att säljaren måste lämna ett meddelande för det fall att han inte kan leverera i rätt tid. Om säljaren inte gör detta har köparen rätt till ersättning för de merutgifter som denne orsakas till följa av att meddelandet uteblivit.

13. Köparen förlorar sin rätt till vite om han inte framställt detta skriftligt inom sex månader efter det att leverans skett.

18. Betalningsvillkoren måste avtalas särskilt, annars utfaller betalningarna i tredjedelslikvider utan förskottsäkerheter.

23. Endast 1 års garantitid, många beställare kräver minst 2 år.

26. Avhjälpandet av garantifel skall ske hos köparen, om godset ska levereras vidare (av köparen) måste köparen ange i köpordern vad godsets slutdestination blir.

45. Lagstiftning enligt säljarens land

Läs mer om standardavtal


Läs mer om Varor


Dela med dig:
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • email
Skriv ut: Skriv ut:  
  • Ladda ner White paper

  • Verktyg för spendanalys

    Vill Du få kontroll över din inköpsvolym? Behöver Du ett verktyg för spendanalys?
    Spendency