| Artikel

Orgalime S2000 – kommentarer

Fullständigt namn:
Orgalime S2000, SE94 General Conditions for the Supply and Erection of Mechanical, Electrical and Associated Electronic Products

Att tänka på

11. Observera att säljaren måste lämna ett meddelande för det fall att han inte kan leverera i rätt tid. Om säljaren inte gör detta har köparen rätt till ersättning för de merutgifter som denne orsakas till följa av att meddelandet uteblivit.

13. Köparen förlorar sin rätt till vite om han inte framställt detta skriftligt inom sex månader efter det att leverans skett.

18. Betalningsvillkoren måste avtalas särskilt, annars utfaller betalningarna i tredjedelslikvider utan förskottsäkerheter.

23. Endast 1 års garantitid, många beställare kräver minst 2 år.

26. Avhjälpandet av garantifel skall ske hos köparen, om godset ska levereras vidare (av köparen) måste köparen ange i köpordern vad godsets slutdestination blir.

45. Lagstiftning enligt säljarens land

EFFSO Tools artikel

ICC General Conditions of Sale

| Artikel

Relativt neutralt avtal, men som kanske är ganska allmänt hållet, bra beskrivning av olika betalningar mot säkerhet mm. Att tänka på 7. Säljaren behåller äganderätten till dess godset är till fullo betalt. 8. Leveransvillkoret är EXW. En köpare bör alltid minst erfordra FCA. 10.1 Maximala leveransböter är endast 5%, vilket många köpare anser lågt. 11.1…

EFFSO Tools artikel

NL92 – kommentarer

| Artikel

NL 92 Allmänna leveransbestämmelser för leveranser av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige Ett vanligt standardavtal inom svensk industri för handel med lösa maskinvaror av enkel karaktär. Standardavtalet betraktas som säljarvänligt och saknar verklighetsförankring och undviks därför av många inköpare. Istället väljs ofta ABM92 eller…