| Artikel

ECE188, UNECE188, UN188, ECE188A, UNECE188A, UN188A m.fl.

ECE 188

ECE 188 (synonymer: UN188, UNECE188) General Conditions for the Supply of Plant and Machinery for Import and Export prepared under the auspices of the United Nations Economic Commission for Europe.

Detta är ett av de allra äldsta standardavtalen, utarbetades redan 1953, och var föregångaren till Orgalime. Viktig skillnad är att ECE188 inte är lika specifik på vissa punkter som exempelvis garantitid eller leveransböter, utan här måste användaren fylla i ett formulär med dessa uppgifter. Många uppfattar också de engelska formuleringarna i ECE som tyngre att översätta än det lite modernare språkbruket i Orgalime, därför börja ECE tappa terräng. Använd ECE188A när montage ingår, ECE188B när en så kallad ’supervisor’ ska deltaga, ECE188D vid utlandsaffärer. En närbesläktad familj är ECE574, ECE574A, ECE574B, ECE574D, men dessa är inte fullt så vanliga. Mer information finns på: UNECE

Att tänka på i ECE188

  • Det saknas regler för produktansvar och försäkringar.
  • Observera att appendix måste fyllas i.

ECE 188A

ECE 188A (UN188A, UNECE188A) General Conditions for the Supply and Erection of Plant and Machinery for Import and Export prepared under the auspices of the United Nations Economic Commission for Europe.

Att tänka på i ECE 188A

Det saknas regler för försäkringar.

 

Observera att appendix måste fyllas i. Förslag på ifyllnad:

A: The price payable under the Contract

B: 150% of the prime market ledning rate for short term borrowings for the relevant period of delay in the agreed currency.

C: 3 months

D: 0.5% per week

E: 7.5%

F: a sum corresponding to 7.5% of that part of the price payable under the Contract which is properly attributable to such portion of the Works as could not in consequence of the Vendor’s failure to put to the use intended.

G: 6 weeks

H: 12 months

EFFSO Tools artikel

ICC General Conditions of Sale

| Artikel

Relativt neutralt avtal, men som kanske är ganska allmänt hållet, bra beskrivning av olika betalningar mot säkerhet mm. Att tänka på 7. Säljaren behåller äganderätten till dess godset är till fullo betalt. 8. Leveransvillkoret är EXW. En köpare bör alltid minst erfordra FCA. 10.1 Maximala leveransböter är endast 5%, vilket många köpare anser lågt. 11.1…

EFFSO Tools artikel

Orgalime S2000 – kommentarer

| Artikel

Fullständigt namn: Orgalime S2000, SE94 General Conditions for the Supply and Erection of Mechanical, Electrical and Associated Electronic Products Att tänka på 11. Observera att säljaren måste lämna ett meddelande för det fall att han inte kan leverera i rätt tid. Om säljaren inte gör detta har köparen rätt till ersättning för de merutgifter som…