Artiklar

Bland våra artiklar hittar du grundläggande fakta om metoder, strategier och verktyg som du som inköpare kan behöva i ditt dagliga arbete. Välkommen till EFFSO Tools!

Kategorier


God kundservice ger nöjda kunder

Kundservice, leveransservice

En allmänt etablerad definition av logistik från CSCMP (Council of Supply Chain Management Professionals) lyder: ”Logistik är planering, implementering, styrning och kontroll av effektivitet i materialflöde och tillhörande administrativt flöde, från materialförsörjning…

EFFSO Tools artikel

ABK96

Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet Detta är det vanligaste standardavtalet för upphandling av konsulttjänster inom Sverige, då tjänsterna innebär att konsulten har ett tydligt ansvar för konstruktionens riktighet. Används…

EFFSO Tools artikel

Allmänt om underhåll

Underhållsåtaganden är mest intressanta för slutanvändaren av en produkt. Längre ner i en leveranskedja är de sparsamt förekommande. De flesta produkter kräver under sin livstid någon form av underhåll, men behovet varierar…

Allmänt om tjänster

Tjänster brukar definieras som arbeten eller andra åtaganden som inte innebär att något fysiskt gods överlämnas, mer än möjligen dokumentation. (mer …)