Artiklar

Bland våra artiklar hittar du grundläggande fakta om metoder, strategier och verktyg som du som inköpare kan behöva i ditt dagliga arbete. Välkommen till EFFSO Tools!

Kategorier


EFFSO Tools artikel

Inköpssystem

Olika stödsystem kan användas för att strukturera inköpsarbetet och även visualisera den kostnadsmassa som bearbetas. Här följer en kortare genomgång av några olika typsystem: Spendsynlighet (spend visibility) Detta handlar om att åskådliggöra sin spend.…

EFFSO Tools artikel

Köplagen SFS 1990:931

Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 § Denna lag gäller köp av lös egendom. Lagen gäller i tillämpliga delar även byte av lös egendom. Lagen gäller inte överlåtelse av tomträtt. Vid köp av byggnad…

EFFSO Tools artikel

Inköpsterminologi

Affirmera Bekräfta, bestyrka. Anmodan  Se inköpsanmodan. Avista  Betalning förfaller till direkt betalning vid begäran. Denna term är vanlig i remburser där den innebär att pengar lämnas ut mot skeppningsdokument. Avtalstrohet, avtalstäckning Detta…

EFFSO Tools artikel

Anbudskalkylering

En traditionell och bekväm syn är att anbudskalkyleringen tillhör säljsidans arbetsuppgifter. Den bekväme inköparen skickar ut alla former av arbete på leverantörerna istället för att själv bygga upp kalkylmodeller. Erfarenheter visar dock…

EFFSO Tools artikel

Sourcing och marknadsanalys

Steget att söka nya produkter och leverantörer varierar i längd beroende på vad inköparen har för syften. En inköpare som söker helt nya produkter kan lägga betydligt mer energi än den som bara…