Artiklar

Bland våra artiklar hittar du grundläggande fakta om metoder, strategier och verktyg som du som inköpare kan behöva i ditt dagliga arbete. Välkommen till EFFSO Tools!

Kategorier


EFFSO Tools artikel

Inköpssystem

Olika stödsystem kan användas för att strukturera inköpsarbetet och även visualisera den kostnadsmassa som bearbetas. Här följer en kortare genomgång av några olika typsystem: Spendsynlighet (spend visibility) Detta handlar om att åskådliggöra sin spend.…

EFFSO Tools artikel

IT-stöd för inköp

IT-stöd förhöjer produktiviteten vid en inköpsavdelning. Den största hjälpen finns att hämta vid generiska köp, där likadana arbetsmoment utförs gång på gång. Kopplingen till andra affärsprocesser i organisationen utgör också en viktig…

EFFSO Tools artikel

Intranät för inköp, inköpsportal

Före nätrevolutionen hade de flesta större inköpsorganisationer handböcker benämnda inköpshandbok, anskaffningshandbok, avtalshandbok eller liknande. Dessa har numera tagit webbliknande former, oftast genom någon form av intranät. Fördelarna är många, exempelvis är distributionskostnaderna…

EFFSO Tools artikel

Ärendehantering

Ärenden, avtalsregister, diarium Inköpsavdelningen har en rad typer av ärenden, såväl interna som externa, som behöver registreras för att få en väl fungerande anskaffningsprocess. Följande typer av ärenden är vanliga att registrera:…