| Artikel

IT-stöd för inköp

IT-stöd förhöjer produktiviteten vid en inköpsavdelning. Den största hjälpen finns att hämta vid generiska köp, där likadana arbetsmoment utförs gång på gång. Kopplingen till andra affärsprocesser i organisationen utgör också en viktig funktion.

Före val av ett IT-stöd bör en noggrann behovsanalys göras, tyvärr fallerar många implementationer pga bristande behovsanalys vilket resulterat till val av fel IT-stöd. Likaså är det viktigt att företagets processer är väl fungerande och matchade med IT-stödet. Många gånger finns det en övertro till att IT-stödet ska hjälpa företagets bristande processer och reda ut problem, vilket sällan blir fallet.

Produktvalet måste givetvis göras med stor omsorg. Många IT-produkter är utformade av programmerare utan förståelse för anskaffningsprocesser. Det finns också många lycksökare (stora som små) som lanserat undermåliga produkter. Dessutom är många programvaror dåligt avlusade, medvetet eller omedvetet, avlusning ger IT-leverantören stora möjligheter till extradebitering för felsökning.

Nedan följer länkar till några programvaror.

Inköpssystem

Agresso inköpsadministration

API PRO

Ariba

BasWare

Clientem

Covisint

Exense

Symbrio

Gardeco Golf 2008

GARP Inköpssystem

Ibitec

Idhammar systems

Infor SCM/SRM

Jeeves, affärssystem

Koralldata

Logitall

Maconomy

Marakanda

Proceedo, inköps- och fakturalösningar

Promosoft

QBRANCH Purchase

Verian Purchase Manager

Viaduct

Vitec Balans

WM-data Intrade (länk saknas)

Inköpsportaler

Kerfis inköpsportal

PDB

Prognosverktyg

Prognos

Materialplaneringssystem / Logistik

Hybron MPS

Lawson M3

Monitor Industriutveckling

Mr Supply

ORACLE

PREVAS

QAD

SAP, Affärslösningar

Affärsstöd / Ekonomisystem (med inbyggda inköpsfunktioner)

24 Seven Office

Bison

Dacsa affärsystem för distributörer och återförsäljare

Expert Systems, Exder

FDT

GMS

Hansa World

Hogia

IFS

JDA

Kewill

Microsoft Dynamics

Ninetech

Orion IV

Pengvin

Pyramid

Red Praire

SoftOne

Specter

SweLog

VISMA

Winbas

Wistbo, affärsutveckling och databaser

XOR

Leverantörshantering

EIP, Effektiva inköpsprocesser

Epicor Supplier Relationship Management

Emptoris

IBX, E-köp

Visionsupplier

Xcitec

Upphandings- och ärendehanteringsystem

Achilles

Apricon

Avantra

Bestin

Byggnet

Candidator Logger

Conrab OPTO

Easit ärendehantering

Ebreviate, A.T.Kearney Procurement Solutions

E-Avrop

EU-supply

Ibitec

Koneo

Mercell Sourcing Service

Positive purchasing

Primona Kommers

Procuri

Reflections AB

SmartOff

SoftwareInnovation

Synergi

TIC-TAC-systems

Trade Extensions

Upphandling.com

Avtalshantering

Contrac Solutions

Excosoft Agreement

Merbics

MultiNet Avtalshantering

Rationell Mikro Teknik

Reset IT

Stenberget Avtal

EFFSO Tools artikel

Dynamiska rabatter

| Blogginlägg

Att få rabatt vid tidig betalning är ingen ny uppfinning. Olika former av kassarabatter kan spåras långt tillbaka på 1900-talet. Den vanligaste bygger på att på att få 2% rabatt om man betalar efter 10 dagar, istället för ordinarie 30. I kontrast till kassarabatterna finns de senaste årens trender om allt längre fakturafrister. Det ska vara 60…

EFFSO Tools artikel

Inköpssystem

| Artikel

Olika stödsystem kan användas för att strukturera inköpsarbetet och även visualisera den kostnadsmassa som bearbetas. Här följer en kortare genomgång av några olika typsystem: Spendsynlighet (spend visibility) Detta handlar om att åskådliggöra sin spend. För ett mindre företag kan kalkylark i excel vara tillräckligt. För större företag blir det dock besvärligt att få en helhetssyn med excel…

EFFSO Tools artikel

Externt inköpsnät, inköpsportal

| Artikel

Fler och fler inköpsavdelningar håller sig numera med någon form av extranät, dvs nät som är tillgängligt för externa parter. Den vanligaste formen är en vanlig webbsida med publik information kompletterad med en inloggningsfunktion till en leverantörsspecifik sida. Ibland är dock extranätet en specialbyggd applikation för att bättre kunna fånga upp företagsspecifika behov. Ofta benämns…