| Blogginlägg

Dynamiska rabatter

Att få rabatt vid tidig betalning är ingen ny uppfinning. Olika former av kassarabatter kan spåras långt tillbaka på 1900-talet. Den vanligaste bygger på att på att få 2% rabatt om man betalar efter 10 dagar, istället för ordinarie 30. I kontrast till kassarabatterna finns de senaste årens trender om allt längre fakturafrister. Det ska vara 60 eller helst 90 dagar för skickliga förhandlare. Men frågan är om vi helt ska lämna den gamla skolan med kassarabatter?

En intressant skola är den som bygger på dynamisk kassarabatt. I denna kan parterna avtala om fakturafrist 60 dagar och därefter en rabatt på exempelvis 0.04% per dags förtida betalning. Det intressanta i den här modellen är att man kan välja att betala tidigt när likviditeten är god och därmed avnjuta rabatterna eller tvärtom när likviditeten är sämre. Istället för finansavdelningens binära syn på 30 versus 60 dagar får man på detta sätt ett system där man helt enkelt kan välja det bästa ur två världar.

Om man låter leverantörer prissätta betalningsfristen på detta sätt kommer man snabbt att märka skillnader. Vissa företag är som välkapitaliserade pensionsfonder, där ägarna kanske inte har alltför höga avkastningskrav. Dessa kommer att prisa betalningsfristen ganska lågt. Andra företag är svältfödda på kapital och vill ha en hög avkastning och prisar sig därför högt. Olika leverantörer kommer därför att få olika attraktivitet med avseende på nyttjandet av den dynamiska rabatten.

För att effektivt arbeta med dynamiska rabatter behöver man göra det med ganska många leverantörer. På det sättet blir utväxlingen mellan besparingar och kapitalförvaltning som störst. Men stora volymer kan göra det tungjobbat; den administrativa bördan blir för stor. I princip behöver man någon slags inköpssystem, helst en P2P-lösning, för att effektivt utnyttja hävstångseffekten i de dynamiska rabatterna.

En förenklad modell bygger på att låta leverantörer prissätta sina dynamiska rabatter och därefter analyserar man en eller ett par gånger per år vilken som vore den mest optimala betalningsfristen per leverantör. Detta kommuniceras till leverantören som sedan fakturerar med den fristen under den kommande perioden.

Systemet dynamiska rabatter kan lätt föras in i en befintlig avtalsrelation. Det är bara att be om den dynamiska rabattsatsen per tidsenhet. Sen väljer man bara om man vill köra förenklat eller låta inköpssystemet tänka.

Powerpoint med bildmaterial

EFFSO Tools artikel

Ramavtal, avropsavtal

| Artikel

Vad är ett ramavtal? Ramavtal är ett samlingsbegrepp för köpeavtal som bildar ramverk för kommande köp av generisk natur. Ramverket i sig liknar vilket annat köpeavtal som helst, med allmänna och särskilda avtalsvillkor. Det som gör avtalet till ramavtal är de särskilda villkor som reglerar avrop av kommande köp. Det är dessa avropsorder som binder…

EFFSO Tools artikel

Städsegröna avtal – Bra eller dåligt?

| Blogginlägg

Att hamna i ett avtalslöst tillstånd kan vara en rysare, särskilt om det rör en affärskritisk produkt. Plötsligt så står man där utan leveransåtagande – utan någon som är tvingad att leverera, eftersom man hade glömt att avtalstiden löpt ut. Men det här är ett problem som de flesta inköpare förebygger – man tecknar städsegröna…