Artiklar

Bland våra artiklar hittar du grundläggande fakta om metoder, strategier och verktyg som du som inköpare kan behöva i ditt dagliga arbete. Välkommen till EFFSO Tools!

Kategorier


EFFSO Tools artikel

Återköp, returrätt

Möjlighet att lämna tillbaka ej förbrukat material. Syfte och användning I en del sammanhang, exempelvis stora projekt av tidsbegränsad karaktär, är det vanligt att köpa på sig ett lite för stort lager…

EFFSO Tools artikel

Orgalime S2000 – kommentarer

Fullständigt namn: Orgalime S2000, SE94 General Conditions for the Supply and Erection of Mechanical, Electrical and Associated Electronic Products Att tänka på 11. Observera att säljaren måste lämna ett meddelande för det…

EFFSO Tools artikel

NL92 – kommentarer

NL 92 Allmänna leveransbestämmelser för leveranser av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige Ett vanligt standardavtal inom svensk industri för handel med…

EFFSO Tools artikel

IML 2000 – kommentarer

IML 2000 Komponent, mät, test, lab, analys, process och datakomponent Extremt säljarvänligt avtal, är närmast att betrakta som ett ensidigt avtal. Ur köparsynvinkel bör detta avtal undvikas, NL92 är bättre. Den äldre…

EFFSO Tools artikel

Terminologi vid köp av varor

Beställning Då parterna väljer att ingå avtal genom korrespondens utgörs avtalet av ett anbud och en accept, vilken kallas beställning. I realiteten innebär detta som regel en mängd korrespondens; offertförfrågan, offert, beställning…