Återköp, returrätt

Möjlighet att lämna tillbaka ej förbrukat material.

Syfte och användning

I en del sammanhang, exempelvis stora projekt av tidsbegränsad karaktär, är det vanligt att köpa på sig ett lite för stort lager med produktionsmaterial för att inte riskera att bli stillastående på grund av materialbrist, oftast kostar maskin- och arbetstid mer än ingående material. Det är därför viktigt att avtala att säljaren har skyldighet att återköpa överblivet material, samt hur mycket köparen skall få betalt.

Exempel

Returnerat standardmaterial i obruten förpackning krediteras med 90 % av fakturerat belopp. Specialtillverkade varor kan returneras och krediteras efter överenskommelse i varje enskilt fall. Returfrakt betalas av köparen.

Läs mer om avtalsklausul


Dela med dig:
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • email
Skriv ut: Skriv ut:  
  • Ladda ner White paper

  • Verktyg för spendanalys

    Vill Du få kontroll över din inköpsvolym? Behöver Du ett verktyg för spendanalys?
    Spendency