| Artikel

Återköp, returrätt

Möjlighet att lämna tillbaka ej förbrukat material.

Syfte och användning

I en del sammanhang, exempelvis stora projekt av tidsbegränsad karaktär, är det vanligt att köpa på sig ett lite för stort lager med produktionsmaterial för att inte riskera att bli stillastående på grund av materialbrist, oftast kostar maskin- och arbetstid mer än ingående material. Det är därför viktigt att avtala att säljaren har skyldighet att återköpa överblivet material, samt hur mycket köparen skall få betalt.

Exempel

Returnerat standardmaterial i obruten förpackning krediteras med 90 % av fakturerat belopp. Specialtillverkade varor kan returneras och krediteras efter överenskommelse i varje enskilt fall. Returfrakt betalas av köparen.

EFFSO Tools artikel

Bonus eller vite?

| Blogginlägg

Servicenivåavtal, nyckeltalsmodeller och incitamentssystem är favoritämnen i många inköparkretsar. Inför varje nytt avtal hettar diskussionen till och inköparna verkar kunna allt om hur man utformar modeller. Svårare blir det senare när man ska beskriva vilka resultat som modellerna uppnår. Frågar man några inköpare är det sannolikt att man får svar som: Mätbarheten var dålig så…